Charice - Note To God Chords

 

Aadd9

variations
         
         
         
         
X
1
4
2
5 fr
         
         
         
         
X
X
3
2
1
4
9 fr
         
         
         
         
X
3
2
1
4
1
9 fr
         
         
         
         
X
4
1
1
2
1
9 fr
         
         
         
         
X
3
1
1
4
1
6 fr
         
         
         
         
X
         
         
         
         
X
1
2
3
5 fr
         
         
         
         
1
3
4
2
1
1
2 fr
         
         
         
         
X
1
1
1
4
         
         
         
         
X
X
1
2
2 fr
         
         
         
         
3
2
1
1
1
4
7 fr
         
         
         
         
X
X
1
3
4
3

9 fr
         
         
         
         
X
4
3
1
2
1
12 fr
         
         
         
         
X
1
3
3
3
1

C7

variations
4 fr
         
         
         
         
X
1
3
1
4
1
9 fr
         
         
         
         
1
3
1
2
1
1
4 fr
         
         
         
         
X
1
X
1
4
1
4 fr
         
         
         
         
X
1
3
3
3
4
6 fr
         
         
         
         
4
3
1
1
1
2
9 fr
         
         
         
         
1
3
1
2
X
1

9 fr
         
         
         
         
1
3
1
2
4
1
11 fr
         
         
         
         
X
X
1
3
2
4
         
         
         
         
X
         
         
         
         
X
X
2
1
1
5 fr
         
         
         
         
X
1
3
1
2
1
5 fr
         
         
         
         
X
1
X
2
4
3
5 fr
         
         
         
         
X
1
3
1
2
4
3 fr
         
         
         
         
X
2
1
3
1
4
10 fr
         
         
         
         
1
3
X
1
4
1

10 fr
         
         
         
         
1
3
1
1
4
1
10 fr
         
         
         
         
1
3
1
1
1
1
12 fr
         
         
         
         
X
X
1
3
2
2
5 fr
         
         
         
         
X
X

E/D

         
         
         
         
X
X
1
         
         
         
         
X
X
1
2
4 fr
         
         
         
         
X
2
1
1
4
3
5 fr
         
         
         
         
X
1
3
3
3
3
7 fr
         
         
         
         
4
3
1
1
1
1
         
         
         
         
1
3
4
2
1
1
5 fr
         
         
         
         
X
4
3
1
2
1
3 fr
         
         
         
         
X
X
1
2
4
3
         
         
         
         
X
X
3
2
1
1
8 fr
         
         
         
         
X
1
3
3
3
1
10 fr
         
         
         
         
4
3
1
1
1
X

10 fr
         
         
         
         
3
2
1
1
1
4
         
         
         
         
2
3
1
4 fr
         
         
         
         
X
4
3
1
2
1
7 fr
         
         
         
         
X
1
4
4
4
X
2 fr
         
         
         
         
X
X
1
2
4
3
4 fr
         
         
         
         
4
3
1
2
1
7 fr
         
         
         
         
X
1
3
3
3
1

9 fr
         
         
         
         
4
3
1
1
1
X
9 fr
         
         
         
         
3
2
1
1
1
4
12 fr
         
         
         
         
1
3
4
2
1
1
4 fr
         
         
         
         
X

Fm

variations
         
         
         
         
1
3
4
1
1
1
4 fr
         
         
         
         
X
X
1
3
4
2
         
         
         
         
X
X
3
1
1
1
9 fr
         
         
         
         
X
1
3
4
2
1
6 fr
         
         
         
         
X
4
3
1
2
X

Am

variations
4 fr
         
         
         
         
1
3
4
1
1
1
6 fr
         
         
         
         
X
X
1
3
4
2
4 fr
         
         
         
         
X
X
3
1
1
1
         
         
         
         
4
2
1
X
X
X
8 fr
         
         
         
         
X
4
3
1
2
X
11 fr
         
         
         
         
X
1
3
4
2
1

Badd9

variations
7 fr
         
         
         
         
X
X
3
2
1
4
11 fr
         
         
         
         
X
4
1
1
2
1
11 fr
         
         
         
         
X
3
1
1
4
1
11 fr
         
         
         
         
X
3
2
1
4
1

Am7

variations
4 fr
         
         
         
         
1
3
1
1
1
1
6 fr
         
         
         
         
X
X
1
4
2
3
         
         
         
         
1
X
1
1
1
X
4 fr
         
         
         
         
1
3
1
1
4
1
4 fr
         
         
         
         
1
3
1
1
4
X
9 fr
         
         
         
         
X
2
1
3
1
4

11 fr
         
         
         
         
X
1
3
1
2
X
11 fr
         
         
         
         
X
1
3
1
2
4

Em7

variations
6 fr
         
         
         
         
X
1
3
1
2
1
         
         
         
         
X
X
1
4
2
3
6 fr
         
         
         
         
X
1
3
1
2
4
11 fr
         
         
         
         
1
X
1
1
1
X
4 fr
         
         
         
         
X
2
1
3
1
4
11 fr
         
         
         
         
1
3
X
1
4
1

11 fr
         
         
         
         
1
3
1
1
4
1
11 fr
         
         
         
         
1
3
1
1
1
1

E6

variations
         
         
         
         
X
X
1
3
1
4
5 fr
         
         
         
         
X
2
1
1
4
3
6 fr
         
         
         
         
X
1
3
3
3
3
8 fr
         
         
         
         
4
3
1
1
1
1

D7sus4

variations
         
         
         
         
X
X
2
1
3
5 fr
         
         
         
         
X
1
3
1
4
1
10 fr
         
         
         
         
1
2
1
3
X
1

F

variations
         
         
         
         
1
3
4
2
1
1
         
         
         
         
X
X
3
2
1
1
6 fr
         
         
         
         
X
4
3
1
2
1
4 fr
         
         
         
         
X
X
1
2
4
3
9 fr
         
         
         
         
X
1
3
3
3
1
11 fr
         
         
         
         
4
3
1
1
1
X

11 fr
         
         
         
         
3
2
1
1
1
4
3 fr
         
         
         
         
1
3
4
1
1
1
5 fr
         
         
         
         
X
X
1
3
4
2
3 fr
         
         
         
         
X
X
3
1
1
1
         
         
         
         
1
X
2
3
4
         
         
         
         
3
1
X
X
X
         
         
         
         
2
1
3
4

7 fr
         
         
         
         
X
4
3
1
2
X
10 fr
         
         
         
         
X
1
3
4
2
1
         
         
         
         
X
2
1
         
         
         
         
X
2
3
1
4
5 fr
         
         
         
         
X
1
1
1
1
5 fr
         
         
         
         
1
3
1
1
1
1
5 fr
         
         
         
         
1
3
1
1
4
1
7 fr
         
         
         
         
X
1
4
2
3

10 fr
         
         
         
         
X
2
1
3
1
4
12 fr
         
         
         
         
X
1
3
1
2
4
5 fr
         
         
         
         
X

B

variations
         
         
         
         
X
1
2
3
4
1
6 fr
         
         
         
         
1
3
4
2
1
1
         
         
         
         
X
1
4
4
4
X
         
         
         
         
X
1
X
3
4
1
3 fr
         
         
         
         
3
2
1
1
1
4
8 fr
         
         
         
         
X
X
1
3
4
3

10 fr
         
         
         
         
X
4
3
1
2
1

Cadd9

variations
         
         
         
         
X
2
1
3
X
         
         
         
         
X
3
1
         
         
         
         
X
2
3
8 fr
         
         
         
         
X
X
3
2
1
4
         
         
         
         
X
         
         
         
         
X
No chord
Standard guitar tuning:
E
A
D
G
B
E
No capo

Intro

Aadd9 A

If I Aadd9wrote a note to GoAd Aadd9 A I would C7susspeak what's in my soC7ul C7sus C7 I'd ask for Dm7all the hate to be swE/Dept away ForDm7 loveD6 to oC7susverflowC7 C7sus C7 If I Aadd9wrote a note to GoAd Aadd9 A I'd pour my C7susheart oFut on each paC7ge F C7sus F C7/F I'd ask for Dm7war to end and for peE/Dace to mend this woDm7rld D6 I'd sC7susay, F C7 I'Fd sC7sus/Fay C7/F I'd sDm7ay give us the D6strength to make it through Help usE find love 'cause love is overdue And itDm7 seems like so D6much is going wrong On this C7susroad F C7/F we're Dm7on C7sus C7If I Aadd9wrote a note to GAod Aadd9 A I'd sayC7sus pleaseF heC7lp uFs find a wC7susay F C7/F End all the Dm7bitterness, put some teE/Dnderness in ouDm7r heartsD6 I'd sC7susay, F C7 F IC7sus/F'd say C7/F I'd sDm7ay give us the D6strength to make it through Help usE find love 'cause love is overdue And itDm7 looks like we D6haven't got a clue Need some C7sushelp F C7/F from Dm7you Grant us the D6faith to carry on Give usE hope when it C7seemFs all hope is gone 'Cause itDm7 seems like so D6much is going wrong On this C7susroad F C7/F we're Fmon No,Am no A We can't Badd9do it on our owFmn! So,Am7 sAm7o Em7Give us the E6strength to make it through Help usF find love 'cause love is overdue And itEm7 looks like we E6haven't got a clue Need some D7sus4help F D7/F from yEm7ou Grant us the E6faith to carry on Give usF hope when it seems all hope is gone 'Cause itEm7 seems like so E6much is going wrong On this D7sus4road F D7/F we're oGmn No,Am7 no B We can't Cadd9do it on our ownGm! So,Am7 Am7so If I wrote a note to God -please enjoy this song. God bless you all..-