Cliff Richard - All My Love Chords

 

A

variations
4 fr
         
         
         
         
1
3
4
2
1
1
4 fr
         
         
         
         
X
X
3
2
1
1
6 fr
         
         
         
         
X
X
1
2
4
3
         
         
         
         
3
2
1
1
1
4
8 fr
         
         
         
         
X
4
3
1
2
1
11 fr
         
         
         
         
X
1
2
3
4
X

11 fr
         
         
         
         
X
1
3
3
3
1
         
         
         
         
1
3
4
1
1
1
         
         
         
         
X
X
3
1
1
1
3 fr
         
         
         
         
X
X
1
3
4
2
8 fr
         
         
         
         
X
1
3
4
2
1
5 fr
         
         
         
         
X
4
3
1
2
X

Bm

variations
         
         
         
         
X
1
3
4
2
1
6 fr
         
         
         
         
1
3
4
1
1
1
         
         
         
         
X
1
3
4
2
X
6 fr
         
         
         
         
X
X
3
1
1
1
8 fr
         
         
         
         
X
X
1
3
4
2
10 fr
         
         
         
         
X
4
3
1
2
X

E

variations
3 fr
         
         
         
         
X
4
3
1
2
1
6 fr
         
         
         
         
X
1
2
3
4
1
         
         
         
         
X
X
1
2
4
3
3 fr
         
         
         
         
X
4
3
1
2
X
8 fr
         
         
         
         
4
3
1
1
1
X
8 fr
         
         
         
         
3
2
1
1
1
4

11 fr
         
         
         
         
1
3
4
2
1
1

E7

variations
         
         
         
         
X
X
1
3
2
4
6 fr
         
         
         
         
X
1
3
1
4
1
6 fr
         
         
         
         
X
1
X
1
3
1
11 fr
         
         
         
         
1
X
2
4
3
X
6 fr
         
         
         
         
X
1
3
3
3
4
8 fr
         
         
         
         
4
3
1
1
1
2

11 fr
         
         
         
         
1
3
1
2
X
1
11 fr
         
         
         
         
1
3
1
2
4
1
3 fr
         
         
         
         
X
1
3
1
4
1
8 fr
         
         
         
         
1
3
1
2
1
1
3 fr
         
         
         
         
X
1
X
1
4
1
3 fr
         
         
         
         
X
1
3
3
3
4
5 fr
         
         
         
         
4
3
1
1
1
2
8 fr
         
         
         
         
1
3
1
2
X
1

8 fr
         
         
         
         
1
3
1
2
4
1
10 fr
         
         
         
         
X
X
1
3
2
4
         
         
         
         
1
3
4
2
1
1
5 fr
         
         
         
         
X
4
3
1
2
1
3 fr
         
         
         
         
X
X
1
2
4
3
         
         
         
         
X
X
3
2
1
1
8 fr
         
         
         
         
X
1
3
3
3
1
10 fr
         
         
         
         
4
3
1
1
1
X

10 fr
         
         
         
         
3
2
1
1
1
4

B

variations
         
         
         
         
X
1
2
3
4
1
6 fr
         
         
         
         
1
3
4
2
1
1
         
         
         
         
X
1
4
4
4
X
         
         
         
         
X
1
X
3
4
1
3 fr
         
         
         
         
3
2
1
1
1
4
8 fr
         
         
         
         
X
X
1
3
4
3

10 fr
         
         
         
         
X
4
3
1
2
1

Cm

variations
4 fr
         
         
         
         
X
1
3
4
2
1
9 fr
         
         
         
         
1
3
4
1
1
1
         
         
         
         
X
4
2
1
X
X
         
         
         
         
X
4
3
1
2
X
4 fr
         
         
         
         
X
1
X
X
2
1
11 fr
         
         
         
         
X
X
1
3
4
2

4 fr
         
         
         
         
X
X
         
         
         
         
X
1
2
3
5 fr
         
         
         
         
1
3
4
2
1
1
2 fr
         
         
         
         
X
1
1
1
4
         
         
         
         
X
X
1
2
2 fr
         
         
         
         
3
2
1
1
1
4
7 fr
         
         
         
         
X
X
1
3
4
3

9 fr
         
         
         
         
X
4
3
1
2
1
12 fr
         
         
         
         
X
1
3
3
3
1
         
         
         
         
2
3
1
4 fr
         
         
         
         
X
4
3
1
2
1
7 fr
         
         
         
         
X
1
4
4
4
X
2 fr
         
         
         
         
X
X
1
2
4
3
4 fr
         
         
         
         
4
3
1
2
1
7 fr
         
         
         
         
X
1
3
3
3
1

9 fr
         
         
         
         
4
3
1
1
1
X
9 fr
         
         
         
         
3
2
1
1
1
4
12 fr
         
         
         
         
1
3
4
2
1
1
4 fr
         
         
         
         
X
         
         
         
         
X
1
3
4
2
1
7 fr
         
         
         
         
1
3
4
1
1
1
         
         
         
         
X
1
3
4
2
X
7 fr
         
         
         
         
X
X
3
1
1
1
9 fr
         
         
         
         
X
X
1
3
4
2
11 fr
         
         
         
         
X
4
3
1
2
X
         
         
         
         
2
3
1
4
         
         
         
         
2
1
         
         
         
         
X
X
1
3
2
4
7 fr
         
         
         
         
X
1
3
1
4
1
         
         
         
         
2
1
4
7 fr
         
         
         
         
X
1
3
3
3
4

9 fr
         
         
         
         
4
3
1
1
1
2
12 fr
         
         
         
         
1
3
1
2
4
1

C7

variations
4 fr
         
         
         
         
X
1
3
1
4
1
9 fr
         
         
         
         
1
3
1
2
1
1
4 fr
         
         
         
         
X
1
X
1
4
1
4 fr
         
         
         
         
X
1
3
3
3
4
6 fr
         
         
         
         
4
3
1
1
1
2
9 fr
         
         
         
         
1
3
1
2
X
1

9 fr
         
         
         
         
1
3
1
2
4
1
11 fr
         
         
         
         
X
X
1
3
2
4
         
         
         
         
X

F

variations
         
         
         
         
1
3
4
2
1
1
         
         
         
         
X
X
3
2
1
1
6 fr
         
         
         
         
X
4
3
1
2
1
4 fr
         
         
         
         
X
X
1
2
4
3
9 fr
         
         
         
         
X
1
3
3
3
1
11 fr
         
         
         
         
4
3
1
1
1
X

11 fr
         
         
         
         
3
2
1
1
1
4
7 fr
         
         
         
         
1
3
4
2
1
1
         
         
         
         
X
2
1
X
3
         
         
         
         
X
1
4
4
4
X
         
         
         
         
X
1
3
3
3
1
4 fr
         
         
         
         
4
3
1
1
1
X
4 fr
         
         
         
         
3
2
1
1
1
4

9 fr
         
         
         
         
X
X
1
3
4
3
11 fr
         
         
         
         
X
4
3
1
2
1
         
         
         
         
X
X
2
3
1
5 fr
         
         
         
         
X
1
3
4
2
1
10 fr
         
         
         
         
X
X
1
1
1
5 fr
         
         
         
         
X
X
3
2
1
2 fr
         
         
         
         
X
4
3
1
2
X
10 fr
         
         
         
         
1
3
4
1
1
1

12 fr
         
         
         
         
X
X
1
3
4
2

Fm

variations
         
         
         
         
1
3
4
1
1
1
4 fr
         
         
         
         
X
X
1
3
4
2
         
         
         
         
X
X
3
1
1
1
9 fr
         
         
         
         
X
1
3
4
2
1
6 fr
         
         
         
         
X
4
3
1
2
X
No chord
Standard guitar tuning:
E
A
D
G
B
E
No capo

Intro

A Fm Bm E

AAll my love, came to nothing at Eall, my love.. when I woke up to Bmfind, E7you were no longer Amine. AAll my love, thrown away after, Eall this time, now there's no place for Bmme, E7in the future, you C7see.

Chorus

FI don't underBstand you...CmI've done all I can Ado.. Fmtell me how could I Bmgive you more, Emore than all my Alove. AAll my love, came to nothing at Eall, my love.. when I woke up to Bmfind, E7you were no longer Amine. AAll my love, thrown away after, Eall this time, now there's no place for Bmme, E7in the future, you C7see.

Chorus

FI don't underBstand you...DmI've done all I can Ado.. Fmtell me how could I Bmgive you more, Emore than all my Alove...

Outro

Athrown away after Eall this time, now there's no place for Bmme, E7in the future, you C7see. FI don't undersBtand Dmyou, I've done all I can Ado.. Fmtell me how could I Bmgive you more, Emore than all my Alove. A sixties smash from Kraziekhat.