Ray Charles - You Don't Know Me Chords

 
         
         
         
         
3
2
4
3 fr
         
         
         
         
1
3
4
2
1
1
         
         
         
         
2
1
3
4
3 fr
         
         
         
         
X
X
3
2
1
1
5 fr
         
         
         
         
X
X
1
3
4
3
7 fr
         
         
         
         
X
4
3
1
2
1

10 fr
         
         
         
         
X
1
2
3
4
X
10 fr
         
         
         
         
X
1
3
3
3
1
12 fr
         
         
         
         
3
2
1
1
1
4
         
         
         
         
X
3
2
1
3 fr
         
         
         
         
X
1
2
3
4
1
8 fr
         
         
         
         
1
3
4
2
1
1
3 fr
         
         
         
         
X
1
X
3
4
1
5 fr
         
         
         
         
3
2
1
1
1
4
10 fr
         
         
         
         
X
X
1
3
4
3

12 fr
         
         
         
         
X
4
3
1
2
1
3 fr
         
         
         
         
X
3 fr
         
         
         
         
X
1
3
1
2
1
8 fr
         
         
         
         
1
3
1
1
1
1
         
         
         
         
X
1
X
2
4
3
         
         
         
         
X
2
1
3
1
4
3 fr
         
         
         
         
X
1
3
1
2
4
8 fr
         
         
         
         
1
3
1
1
4
1

10 fr
         
         
         
         
X
X
1
3
2
2
3 fr
         
         
         
         
X
1
3
3
3
3
5 fr
         
         
         
         
4
3
1
1
1
1
10 fr
         
         
         
         
X
X
1
3
1
4
         
         
         
         
1
3
4
2
1
1
5 fr
         
         
         
         
X
4
3
1
2
1
3 fr
         
         
         
         
X
X
1
2
4
3
         
         
         
         
X
X
3
2
1
1
8 fr
         
         
         
         
X
1
3
3
3
1
10 fr
         
         
         
         
4
3
1
1
1
X

10 fr
         
         
         
         
3
2
1
1
1
4
         
         
         
         
1
3
4
1
1
1
         
         
         
         
X
X
3
1
1
1
3 fr
         
         
         
         
X
X
1
3
4
2
8 fr
         
         
         
         
X
1
3
4
2
1
5 fr
         
         
         
         
X
4
3
1
2
X
         
         
         
         
1
3
2
X
X
3 fr
         
         
         
         
X
X
1
3
1
4
7 fr
         
         
         
         
X
2
1
1
4
3
8 fr
         
         
         
         
X
1
3
3
3
3
10 fr
         
         
         
         
4
3
1
1
1
1
         
         
         
         
X
1
1
1
3
         
         
         
         
X
1
3
5 fr
         
         
         
         
1
3
1
2
1
1
7 fr
         
         
         
         
X
1
3
2
4
2 fr
         
         
         
         
4
3
1
1
1
2
5 fr
         
         
         
         
1
3
1
2
4
1

7 fr
         
         
         
         
X
X
1
3
2
4
10 fr
         
         
         
         
X
3
2
4
1
12 fr
         
         
         
         
X
1
3
3
3
4
         
         
         
         
X
X
2
1
1
5 fr
         
         
         
         
X
1
3
1
2
1
5 fr
         
         
         
         
X
1
X
2
4
3
5 fr
         
         
         
         
X
1
3
1
2
4
3 fr
         
         
         
         
X
2
1
3
1
4
10 fr
         
         
         
         
1
3
X
1
4
1

10 fr
         
         
         
         
1
3
1
1
4
1
10 fr
         
         
         
         
1
3
1
1
1
1
12 fr
         
         
         
         
X
X
1
3
2
2
5 fr
         
         
         
         
X
X
         
         
         
         
3
2
1
3 fr
         
         
         
         
1
3
1
2
1
1
5 fr
         
         
         
         
X
X
1
3
2
4
         
         
         
         
1
X
2
4
3
X
3 fr
         
         
         
         
1
3
1
2
4
1
10 fr
         
         
         
         
X
1
3
3
3
4

10 fr
         
         
         
         
X
1
3
1
4
1
12 fr
         
         
         
         
4
3
1
1
1
2
         
         
         
         
2
3
1
4
         
         
         
         
2
1
         
         
         
         
X
X
1
3
2
4
7 fr
         
         
         
         
X
1
3
1
4
1
         
         
         
         
2
1
4
7 fr
         
         
         
         
X
1
3
3
3
4

9 fr
         
         
         
         
4
3
1
1
1
2
12 fr
         
         
         
         
1
3
1
2
4
1

Cdim

variations
2 fr
         
         
         
         
X
X
X
4
3
1
3 fr
         
         
         
         
X
1
2
4
3
X
7 fr
         
         
         
         
X
X
4
2
1
3
8 fr
         
         
         
         
1
3
4
2
X
X
10 fr
         
         
         
         
X
X
1
2
4
3
         
         
         
         
2
7 fr
         
         
         
         
X
1
3
1
2
1
         
         
         
         
X
X
1
3
2
2
         
         
         
         
1
2
4
4
         
         
         
         
2
3
4
         
         
         
         
2
4

3 fr
         
         
         
         
X
3
2
1
5 fr
         
         
         
         
X
2
1
3
1
4
7 fr
         
         
         
         
X
1
3
1
2
X
7 fr
         
         
         
         
X
1
3
1
2
4
12 fr
         
         
         
         
1
3
1
1
4
1
         
         
         
         
X
1
3
1
2
1
7 fr
         
         
         
         
1
3
1
1
1
1
         
         
         
         
X
1
X
2
4
3
         
         
         
         
X
1
2
3
7 fr
         
         
         
         
1
X
1
1
1
X
2 fr
         
         
         
         
X
1
3
1
2
4

7 fr
         
         
         
         
1
3
1
1
4
1
9 fr
         
         
         
         
X
X
1
3
2
2
12 fr
         
         
         
         
X
2
1
3
1
4
         
         
         
         
X
         
         
         
         
2
3
3 fr
         
         
         
         
X
X
2
4
1
7 fr
         
         
         
         
X
1
3
4
2
1
2 fr
         
         
         
         
X
X
1
3
4
2
3 fr
         
         
         
         
X
3
2
4
1
4 fr
         
         
         
         
X
4
3
1
2
X

12 fr
         
         
         
         
1
3
4
1
1
1
         
         
         
         
X
X
1
3
2
2 fr
         
         
         
         
X
4
3
1
2
1
5 fr
         
         
         
         
X
1
2
3
4
1
5 fr
         
         
         
         
X
1
4
4
4
X
7 fr
         
         
         
         
4
3
1
1
1
X
7 fr
         
         
         
         
3
2
1
1
1
4

10 fr
         
         
         
         
1
3
4
2
1
1
12 fr
         
         
         
         
X
X
1
3
4
3
5 fr
         
         
         
         
X
X
         
         
         
         
X
X
2
1
3
5 fr
         
         
         
         
X
1
3
1
4
1
5 fr
         
         
         
         
X
X
1
3
1
10 fr
         
         
         
         
1
3
1
2
1
1
5 fr
         
         
         
         
X
1
3
3
3
4
7 fr
         
         
         
         
4
3
1
1
1
2

10 fr
         
         
         
         
1
3
1
2
X
1
10 fr
         
         
         
         
1
3
1
2
4
1
12 fr
         
         
         
         
X
X
1
3
2
4

Fdim

variations
         
         
         
         
1
3
4
2
X
X
         
         
         
         
X
X
4
1
2
3 fr
         
         
         
         
X
X
1
2
4
3
8 fr
         
         
         
         
X
1
2
4
3
X
No chord
Standard guitar tuning:
E
A
D
G
B
E
Capo on 3 fret
GYou give your Chand to me.Cm7...and then you C6say, 'Hell..Cm7o.' And I can Fhardly speak, Fmmy heart is F6beating so. And Canyone can tell, A7you think you Dm7know me wellG7. But you don't E7know me.A7 Dm7 G7 GNo, you don't Cknow the one, Cm7who dreams of C6you at nightCm7.. And longs to Fkiss your lips, Fmand longs to F6hold you tight. To you, I'm Cjust a friend..A7that's all I've Dm7ever been,G7 cause you don't Cknow me.Dm7 F6 C

Chorus

F Cdim Em7 Bm7-5 A7

For I never knew the art of making love, though my Fheart aches with Glove for Cyou.

F Cdim Em Bm7-5 A7

Afraid and shy, I let my chance go by.. The Dchance that you D7might love me Gtoo.G GYou give your Chand to me, Cm7and then you C6say, 'GoodCm7bye.' I watch you Fwalk away, Fmbeside the F6lucky guy. To never, Cnever ever know, A7the one who Dm7loves you soG7.. No, you don't Cknow me.Dm7 Fdim C

Chorus

F Cdim Em7 Bm7-5 A7

For I never knew the art of making love, though my Fheart aches with Glove for Cyou.

F Cdim Em Bm7-5 A7

Afraid and shy, I let my chance go by.. The Dchance that you D7might love me Gtoo.G GYou give your Chand to me, Cm7and then you C6say, 'GoodCm7bye.' I watch you Fwalk away, Fmbeside the F6lucky guy. To never, Cnever ever know, A7the one who Dm7loves you soG7.. No, you don't Cknow me.Dm7 Fdim C A sixties smash from Kraziekhat.