Status Quo - Restless Chords

 
3 fr
         
         
         
         
X
1
3
4
X
X
8 fr
         
         
         
         
1
3
4
X
X
X
10 fr
         
         
         
         
X
X
1
3
4
X
3 fr
         
         
         
         
X
X
         
         
         
         
1
3
4
2
1
1
5 fr
         
         
         
         
X
4
3
1
2
1
3 fr
         
         
         
         
X
X
1
2
4
3
         
         
         
         
X
X
3
2
1
1
8 fr
         
         
         
         
X
1
3
3
3
1
10 fr
         
         
         
         
4
3
1
1
1
X

10 fr
         
         
         
         
3
2
1
1
1
4
         
         
         
         
X
3
2
1
1
5 fr
         
         
         
         
1
4
3
1
2
1
5 fr
         
         
         
         
X
X
3
1
2
1
5 fr
         
         
         
         
1
X
X
2
4
3

B

variations
         
         
         
         
X
1
2
3
4
1
6 fr
         
         
         
         
1
3
4
2
1
1
         
         
         
         
X
1
4
4
4
X
         
         
         
         
X
1
X
3
4
1
3 fr
         
         
         
         
3
2
1
1
1
4
8 fr
         
         
         
         
X
X
1
3
4
3

10 fr
         
         
         
         
X
4
3
1
2
1
3 fr
         
         
         
         
1
3
4
1
1
1
5 fr
         
         
         
         
X
X
1
3
4
2
3 fr
         
         
         
         
X
X
3
1
1
1
         
         
         
         
1
X
2
3
4
         
         
         
         
3
1
X
X
X
         
         
         
         
2
1
3
4

7 fr
         
         
         
         
X
4
3
1
2
X
10 fr
         
         
         
         
X
1
3
4
2
1
         
         
         
         
X
3
2
1
3 fr
         
         
         
         
X
1
2
3
4
1
8 fr
         
         
         
         
1
3
4
2
1
1
3 fr
         
         
         
         
X
1
X
3
4
1
5 fr
         
         
         
         
3
2
1
1
1
4
10 fr
         
         
         
         
X
X
1
3
4
3

12 fr
         
         
         
         
X
4
3
1
2
1
3 fr
         
         
         
         
X
         
         
         
         
1
3
1
2
1
1
3 fr
         
         
         
         
X
X
1
3
2
4
8 fr
         
         
         
         
X
1
3
1
4
1
         
         
         
         
1
3
1
2
4
1
         
         
         
         
1
X
2
4
3
X
8 fr
         
         
         
         
X
1
3
3
3
4

10 fr
         
         
         
         
4
3
1
1
1
2
         
         
         
         
X
1
2
3
5 fr
         
         
         
         
1
3
4
2
1
1
2 fr
         
         
         
         
X
1
1
1
4
         
         
         
         
X
X
1
2
2 fr
         
         
         
         
3
2
1
1
1
4
7 fr
         
         
         
         
X
X
1
3
4
3

9 fr
         
         
         
         
X
4
3
1
2
1
12 fr
         
         
         
         
X
1
3
3
3
1
         
         
         
         
X
X
2
3
1
5 fr
         
         
         
         
X
1
3
4
2
1
10 fr
         
         
         
         
X
X
1
1
1
5 fr
         
         
         
         
X
X
3
2
1
2 fr
         
         
         
         
X
4
3
1
2
X
10 fr
         
         
         
         
1
3
4
1
1
1

12 fr
         
         
         
         
X
X
1
3
4
2

C

variations
4 fr
         
         
         
         
X
1
2
3
4
1
         
         
         
         
X
4
3
1
2
1
4 fr
         
         
         
         
X
1
4
4
4
X
6 fr
         
         
         
         
4
3
1
1
1
X
6 fr
         
         
         
         
3
2
1
1
1
4
9 fr
         
         
         
         
1
3
4
2
1
1

11 fr
         
         
         
         
X
X
1
3
4
3
         
         
         
         
X
X
2
1
1
5 fr
         
         
         
         
X
1
3
1
2
1
5 fr
         
         
         
         
X
1
X
2
4
3
5 fr
         
         
         
         
X
1
3
1
2
4
3 fr
         
         
         
         
X
2
1
3
1
4
10 fr
         
         
         
         
1
3
X
1
4
1

10 fr
         
         
         
         
1
3
1
1
4
1
10 fr
         
         
         
         
1
3
1
1
1
1
12 fr
         
         
         
         
X
X
1
3
2
2
5 fr
         
         
         
         
X
X
3 fr
         
         
         
         
X
1
3
1
4
1
8 fr
         
         
         
         
1
3
1
2
1
1
3 fr
         
         
         
         
X
1
X
1
4
1
3 fr
         
         
         
         
X
1
3
3
3
4
5 fr
         
         
         
         
4
3
1
1
1
2
8 fr
         
         
         
         
1
3
1
2
X
1

8 fr
         
         
         
         
1
3
1
2
4
1
10 fr
         
         
         
         
X
X
1
3
2
4

Bm

variations
         
         
         
         
X
1
3
4
2
1
6 fr
         
         
         
         
1
3
4
1
1
1
         
         
         
         
X
1
3
4
2
X
6 fr
         
         
         
         
X
X
3
1
1
1
8 fr
         
         
         
         
X
X
1
3
4
2
10 fr
         
         
         
         
X
4
3
1
2
X
         
         
         
         
X
2
3
1
5 fr
         
         
         
         
1
3
4
1
1
1
5 fr
         
         
         
         
X
X
1
1
1
8 fr
         
         
         
         
X
3
2
4
1
2 fr
         
         
         
         
X
1
4
4
4
7 fr
         
         
         
         
X
1
3
4
2

9 fr
         
         
         
         
X
4
3
1
2
X
12 fr
         
         
         
         
X
1
3
4
2
1
5 fr
         
         
         
         
X

Dsus4

variations
         
         
         
         
X
X
1
3
4
2 fr
         
         
         
         
X
3
4
1
2
X
5 fr
         
         
         
         
X
1
3
3
4
1
5 fr
         
         
         
         
X
1
1
3
4
1
10 fr
         
         
         
         
1
3
3
3
1
1
10 fr
         
         
         
         
1
1
3
4
1
1

12 fr
         
         
         
         
X
X
1
3
4
4
         
         
         
         
X
X
1
3
2
2 fr
         
         
         
         
X
4
3
1
2
1
5 fr
         
         
         
         
X
1
2
3
4
1
5 fr
         
         
         
         
X
1
4
4
4
X
7 fr
         
         
         
         
4
3
1
1
1
X
7 fr
         
         
         
         
3
2
1
1
1
4

10 fr
         
         
         
         
1
3
4
2
1
1
12 fr
         
         
         
         
X
X
1
3
4
3
5 fr
         
         
         
         
X
X
         
         
         
         
2
3
1
4
         
         
         
         
2
1
         
         
         
         
X
X
1
3
2
4
7 fr
         
         
         
         
X
1
3
1
4
1
         
         
         
         
2
1
4
7 fr
         
         
         
         
X
1
3
3
3
4

9 fr
         
         
         
         
4
3
1
1
1
2
12 fr
         
         
         
         
1
3
1
2
4
1
3 fr
         
         
         
         
1
3
1
1
1
1
5 fr
         
         
         
         
X
X
1
4
2
3
10 fr
         
         
         
         
X
1
X
2
4
3
3 fr
         
         
         
         
1
3
1
1
4
1
10 fr
         
         
         
         
X
1
3
1
2
1
8 fr
         
         
         
         
X
2
1
3
1
4

10 fr
         
         
         
         
X
1
3
1
2
X
10 fr
         
         
         
         
X
1
3
1
2
4
No chord
Standard guitar tuning:
E
A
D
G
B
E
No capo
        7.  6.  5.  4.  3.  2.  1. <= frets
    -----|-----|-----|--x--|-----|-----|-----|-----| E
    -----|-----|-----|--0--|-----|-----|-----|-----| A
    -----|-----|-----|-----|--0--|-----|-----|-----| D
    -----|-----|-----|--0--|-----|-----|-----|-----| G
    -----|-----|-----|-----|--0--|-----|-----|-----| H
    -----|-----|--x--|-----|-----|-----|-----|-----| E
[D7-9]
        7.  6.  5.  4.  3.  2.  1. <= frets
    -----|-----|-----|--x--|-----|-----|-----|-----| E
    -----|-----|-----|--x--|-----|-----|-----|-----| A
    -----|--0--|-----|-----|-----|-----|-----|-----| D
    -----|-----|--0--|-----|-----|-----|-----|-----| G
    -----|-----|--0--|-----|-----|-----|-----|-----| H
    -----|-----|--x--|-----|-----|-----|-----|-----| E
Dm/C# - the bass plays an 'C#'
        7.  6.  5.  4.  3.  2.  1. <= frets
    -----|-----|-----|--x--|-----|-----|-----|-----| E
    -----|-----|-----|-----|-----|--0--|-----|-----| A
    -----|-----|-----|--0--|-----|-----|-----|-----| D
    -----|-----|-----|--0--|-----|-----|-----|-----| G
    -----|-----|-----|--x--|-----|-----|-----|-----| H
    -----|-----|--x--|-----|-----|-----|-----|-----| E

C5

RESTLESS Electric piano opening: |F-E7-|Am-D-|Gm7---|C---| <-played twice!

Verse

There are wFords to sF/Aay but I swBear I just can't fGmind thCem FThF7ougAh in my hBeart I know fGmoolCs FMay hesitF/Aate from the mBemories behGmind thCem DmWhile the DmangCels laDm7ugh Cand say,B I tCold you sFo C7 F [D7-9] Gm Oh, I'm restless, darling I'm restless CWaiting for yFou to lF7ook my wBay Bm I don't thFink that F/AI can wBait Canother dFay B C

Verse

I cry when the feeling overtakes me 'Cos the love I give seems so little in your eyes The test of time always breaks me With nothing tried, and nothing realised Oh, I'm restless, darling I'm restless Waiting for you to look my way F I don't think that I can wait another day
Guitar:

F F7 B

E|------------------------------------| H|-------------------11-13-15b16r15---| G|-12b14-12-10-12b14------------------| D|------------------------------------| A|------------------------------------| E|------------------------------------|

Bridge

BNo mCan is anAm isDsus4land bDutGm you dCo that very wFell DmIt sure tDmakeCs a fDm7ool Cto find anGmotherC5

Verse

But I believe for every heart that's broken There's a stranger's smile to put it on the mend, then Those old familiar feelings seldom spoken Out of nowhere come back again And I'm restless, darling I'm restless Waiting for you to look my way I don't thFink that F/AI..., the hBour is gCetting lAmate D I can't wGmaitC another dFayE7 Am D Gm7 C F