eBGDAE1Intro<SA Vocals>=1824423456789A101112131415161718192021222324XX25BXXXXXXX26XXXXXX27XXXXXX28XXXXXX29XXXXXX30XXXXX31XXXXX32XXXXX33XXXX34XXXXXX35XXXXX36XXXXX37XXXXX38XXX39XXXXX40XXX41CXXXXXXX42XXXXXX43XXXXXXX44XXXX45XXXXXXX46XXXX47XXXXXX48XXXX49XXXXXXX50XXXXXX51XXXX52XXXXXX53XXXXXX54XXXXXX55XXXXX56XXXX57A-2XXXXX58XXXXX59XXXXX60XXXXX61XXXXXXX62XXXXXX63XXXXXX64XXXXX65XXXXX66XXXXX67XXXXXX68XXXXX69XXXXXX70XXXXX71XXXXX72XXX73B-274757677787980818283848586878889C-2XXXXXXX90XXXXXX91XXXXXXX92XXXX93XXXXXXX94XXXX95XXXXXX96XXXX97XXXXXXX98XXXXXX99XXXX100XXXXXX101XXXXXX102XXXXXX103XXXXX104XXXX105D106107108109110111112113OutroXXXXXXX114XXXXXX115XXXXXXX116XXXX117XXXXXXX118XXXX119XXXXXX120XXXX121