1=1204423544445162734891,2,3441011BDBDxHxHBDBDoHSxHBDBDxHBDBDxHoHBDBDxH12BDBDSxHxHBDBDoHSxHBDBDxHBDBDxHBDBDxH13BDBDSoHBDBDxHSSSBDBDSSBDBDSBDBDS14BDBDSoHBDBDxHSSBDBDSSBDBDSBDBDS15BDBDCCSCCBDBDCCSCCBDBDCCSCCBDBDBDBDCCSCC16BDBDCCSCCBDBDCCSCCBDBDCCSCCBDBDBDBDCCSCC17BDBDCCSCCBDBDCCSCCBDBDCCSCCBDBDBDBDCCSCC18BDBDCCSCCBDBDCCSCCBDBDCCSCCBDBDBDBDCCSCC19BDBDBDBD20S2122