eBGDAE1=400775775775XXXXXX442331331331XXXXXX3553553553XXXXXX4220220220XXXXXX5775775775XXXXXX6331331331XXXXXX7553553553XXXXXX8220220220XXXXXX9775775775XXXXXX10331331331XXXXXX11553553553XXXXXX12220220220XXXXXX13775775775XXXXXX14331331331XXXXXX15553553553XXXXXX16220220220XXXXXX