1=140BDMTBDLTBDHFToHfHBDSBDHFT442BDMTBDLTSBD3BDMTBDLTBDHFToHfHBDSBDHFT4BDMTBDLTSBD5BDMTBDLTBDHFToHfHBDSBDHFT6BDMTBDLTSBD7BDMTBDLTBDHFToHfHBDSBDHFT8BDMTBDLTSBD9BDcCBDcCBDScCBDcCBD10BDcCBDBDBDcCBDBDScCBDBDcCBDBD11BDcCBDcCBDScCBDcCBD12BDcCBDBDcCBDScCBDBDcCBD13BDcCBDBDcCBDScCBDcCBD14BDcCBDBDBDcCBDBDScCBDBDcCBDBD15BDcCBDcCBDScCBDcCBD16BDcCBDBDcCBDScCBDBDcCBD17BDCC1BDCC1BDSCC1BDCC1BD18BDCC1BDBDBDCC1BDBDSCC1BDBDCC1BDBD19BDCC1BDCC1BDSCC1BDCC1BD20BDCC1BDBDCC1BDSCC1BDBDCC1BD21BDCC1BDBDCC1BDSCC1BDCC2BD22BDCC1BDBDBDCC1BDBDSCC1BDBDCC1BDBD23BDCC1BDCC1BDSCC1BDCC1BD24BDCC1BDBDCC1BDSCC1BDBDCC1BD25BDSBDLTBDHFTSBDLFTBDLTHFTBD26