eBGDAElet ringlet ringlet ring1Intro=803010XXXXXC310324420000XXXXX3000133010XXXXX31032let ringlet ringlet ring40000XXXXX30022000125Am0Am0120XXXXXAm312202063010XXXXX31032let ringlet ringlet ring70000XXXXX3000183010XXXXX3103290000XXXXX3002200012let ringlet ring1000120XXXXX312202011VerseC01023C01023XXXXXC310C31023C31023C31023C31023let ringlet ring12Em000220Em000220XXXXXXEm300220Em300220Em300220Em300220Em300220130102301023XXXXX31031023310233102331023let ringlet ring14000220000220XXXXXX30022030022030022030022030022015Am01220Am01220XXXXXAm731220Am731220Am731220Am731220Am731220let ringlet ring160102301023XXXXX3103102331023310233102317000220000220XXXXXX300220300220300220300220300220let ringlet ring180102301023XXXXX3103102331023310233102319000220000220XXXXXX300220300220300220300220300220let ring200122001220XXXXX3122031220312203122031220Add annotation1 Add annotationAdd annotation2 Add annotationAdd annotation3 Add annotationAdd annotation4 Add annotationAdd annotation5 Add annotationAdd annotation6 Add annotationAdd annotation7 Add annotationAdd annotation8 Add annotationAdd annotation9 Add annotationAdd annotation10 Add annotationAdd annotation11 Add annotationAdd annotation12 Add annotationAdd annotation13 Add annotationAdd annotation14 Add annotationAdd annotation15 Add annotationAdd annotation16 Add annotationAdd annotation17 Add annotationAdd annotation18 Add annotationAdd annotation19 Add annotationAdd annotation20 Add annotationChange tuning (R)