You'll need a Plus subscription and a desktop browser to print this page
https://www.songsterr.com/a/wa/plus
1=120442345678RCRCRCRCRCRCRCRCRCSC3339CCBDRCBDRCSoHBDBD10RCRCBDBDoHSRC11RCBDBDRCBDRCSRCBDBD12RCRCBDBDoHSRC13RCBDRCBDoHSRCBDBD14oHRCBDBDCCSRC15RCBDBDRCBDoHSRCBDBD16oHLTSRCBDBDCCMTSBD17RCBDRCBDoHSRCBDIBD18RunoHRCBDBDRCSRCI19FallRCBDBDRCBDoHSRCBDBD20oHRCBDBDWhatoHSRippedRCA-21wayRCBDRCBDoHSMyRCBDBo-BDCheck22oHRCBDNowBDRCSRCdy23oHBDBDRCBDoHSItRCBDBo-BDWas24oHoHBDOrBDSoulRCSRCBDdy25RCBDRCBDoHSRCBDTheBD26Dark-oHRCBDBDRCSRCness27FadesRCBDBDRCBDoHSRCBDBD28oHRCBDBDFadesoHSToRCThe29LightRCBDRCBDoHSap-RCBDpear-BDDis-30oHRCBDNowBDRCSRCing31oHBDBDRCBDoHSap-RCBDpearsBDDis-32oHoHBDTheBDNightRCSRCBDFrom33RCBDRCBDoHSAllRCBDTheseBDAnd34Night-oHmaresRCBDIBDRCSOnceRC35HadoHBDBDRCBDoHSRCBDBD36oHRCBDBDAsRCSAoHBDChild37RCBDRCBDoHSTheRCBDMorn-BD38oHingRCBDAl-BDRCSwaysRC39CameoHBDBDRCBDoHSRCBDBD40oHItRCBDCameBDRCSToooHBD41LateRCBDRCBDoHSRCBDWhatBD42DidoHMyRCBDMindBDRCSFor-RC43getoHBDBDRCBDoHSRCBDBD44oHFor-RCBDgetBDRCSTooHBDHide45RCBDRCBDoHSCouldRCBDTheBD46Night-oHmareRCBDBeBDRCSA-RC47wake?oHBDBDRCBDoHSRCBDBD48SCISCBDDon'tBDSCSKnowSCBD49SCBDoHBDBDInSCSOroHBDOutS50SCBDoHSBDUpSCSOroHBDDownBD51SCBDoHSBDNe-SCSveroHBDKnowBD52SCBDAnoHBDIl-BDlu-SCSsionoHBDSIt's53SCBDoHSBDRoundSCSAndoHBDRoundBD54SCBDoHSBDOnSCSAndoHBDOnBD55SCBDoHBDBDEv-SCSeryoHBDDayS56SCSpinsBDMyoHSCon-BDfu-SCSsionoHBDBD57RCBDRCBDoHSNotRCBDA-BD58gainoHNotRCBDA-BDgainRCSNotRCA-59RCBDgainBDRCBDoHSRCBDBD60oHThisRCBDDreamBDoHSCan'tRCFromIA-61wakeRCBDRCBDoHSWhatRCBDIsBD62Real?oHWhatRCBDIsBDReal?RCSWhatRCIs63oHBDReal?BDRCBDoHSRCBDBD64oHGet-oHBDtingBDHardRCSMeRCBDIt'sForTo65TakeRCBDRCBDoHSWhatRCBDIBD66NeedoHWhatRCBDIBDNeedRCSWhatRCI67RCBDNeedBDRCBDoHSRCBDBD68oHLit-RCBDtleBDSome-oHSIRCAthingRe-69lyRCBDRCBDoHSAndRCBDTheBD70WhiteoHSu-RCBDgarBDGent-RCSlyRCHides71oHBDBDRCBDoHSMeRCBDBD72oHoHBDBDRCSRCBD73fHBDfHBDfHSOhfHBDTheBD74SweetfHSu-fHBDgarBDSavesfHSMefH75fHBDBDfHBDfHSIt'sfHBDTheBD76RoomfHThatfHBDCon-BDfinesfHSfH77MefHBDfHBDfHSfHBDBD78fHfHBDBDfHSfH79fHBDBDfHBDfHSfHBDBD80fHCon-fHBDfideBDfHSInfH81MefHBDfHBDfHSfHBDBD82fHfHBDBDfHSfH83fHBDBDfHBDfHSfHBDBD84fHfHBDBDSweetfHSSu-fHgar85RCBDRCBDoHSRCBDBD86oHRCBDBDRCSRC87RCBDBDRCBDoHSRCBDBD88oHRCBDBDoHSRC89RCBDRCBDoHSRCBDBD90oHRCBDBDRCSRC91oHBDBDRCBDoHSRCBDBD92oHoHBDBDRCSRCBD93RCBDRCBDoHSRCBDBD94oHRCBDBDRCSRC95RCBDBDRCBDoHSRCBDBD96oHRCBDBDoHSRC97RCBDRCBDoHSRCBDBD98oHRCBDBDRCSRC99oHBDBDRCBDoHSRCBDBD100oHoHBDBDRCSRCBD101RCBDRCBDoHSRCBDBD102oHRCBDBDRCSRC103RCBDBDRCBDoHSRCBDBD104oHRCBDBDoHSRC105RCBDRCBDoHSRCBDBD106oHRCBDBDRCSRC107oHBDBDRCBDoHSRCBDBD108oHoHBDBDRCSRCBD109RCBDRCBDoHSRCBDBD110oHRCBDBDRCSRC111RCBDBDRCBDoHSRCBDBD112oHRCBDBDoHSRC113RCBDRCBDoHSRCBDBD114oHRCBDBDRCSRC115BDBDRCBDoHSRCBDBD116oHoHBDBDRCSRCBD117SCBDoHBDBDYes-SCSter-oHBDdayS118SCBDoHSBDBackSCSAndoHBDForthBD119SCBDoHSBDBro-SCSkenoHBDDoorBD120SCBDLong-oHBDerBDO-SCSpensoHBDSNo121SCBDoHSBDBreak-SCSingoHBDDownBD122SCBDoHSBDNeedSCSItoHBDNowBD123SCBDoHBDBDMo-SCSthersoHBDSu-S124SCgarBDAl-oHSwaysBDLovesSCSBDMeSCS12524126RCBDRCBDoHSNotRCBDA-BD44127gainoHNotRCBDA-BDgainRCSNotRCA-128RCBDgainBDRCBDoHSRCBDBD129oHThisRCBDDreamBDoHSCan'tRCFromIA-130wakeRCBDRCBDoHSWhatRCBDIsBD131Real?oHWhatRCBDIsBDReal?RCSWhatRCIs132oHBDReal?BDRCBDoHSRCBDBD133oHGet-oHBDtingBDHardRCSMeRCBDIt'sForTo134TakeRCBDRCBDoHSWhatRCBDIBD135NeedoHWhatRCBDIBDNeedRCSWhatRCI136RCBDNeedBDRCBDoHSRCBDBD137oHLit-RCBDtleBDSome-oHSIRCAthingRe-138lyRCBDRCBDoHSAndRCBDTheBD139WhiteoHSu-RCBDgarBDGent-RCSlyRCHides140oHBDBDRCBDoHSMeRCBDBD141oHoHBDBDRCSRCBD142fHBDfHBDfHSOhfHBDTheBD143SweetfHSu-fHBDgarBDSavesfHSMefH144fHBDBDfHBDfHSIt'sfHBDTheBD145RoomfHThatfHBDCon-BDfinesfHSMefH146CCBDRCBDRCSoHBDBD147RCRCBDBDoHSRC148RCBDBDRCBDRCSRCBDBD149RCRCBDBDoHSRC150RCBDRCBDoHSRCBDBD151oHRCBDBDCCSRC152RCBDBDRCBDoHSRCBDBD153oHLTSRCBDBDCCMTSBD154RCBDRCBDoHSRCBDBD155oHRCBDBDRCSRC156oHBDBDBDoHSBDBD157oHBDBDoHS158oHBDBDoHSBDBD159oHBDBDoHS160=20oH161162
Get Plus