1=8544234567891011121314151617181920212223242526272829gitara 230313233343536Perk nr 1BD37BDfHBDfHSfHfHSBDfHBDfHSfHfHBD38BDfHBDfHSfHfHSBDfHBDfHSfHfHBD39BDfHBDfHSfHfHSBDfHBDfHSfHfHBD40BDfHBDfHSfHfHSBDfHBDfHSfHfHBD41BDfHBDfHSfHfHSBDfHBDfHSfHfHBD42BDfHBDfHSfHfHSBDfHBDfHSfHfHBD43BDfHBDfHSfHfHSBDfHBDfHSfHfHBD44BDfHBDfHSfHfHSBDfHBDfHSfHfHBD45BDfHBDfHSfHfHSBDfHBDfHSfHfHBD46BDfHBDfHSfHfHSBDfHBDfHSfHfHBD47BDfHBDfHSfHfHSBDfHBDfHSfHfHBD48BDfHBDfHSfHfHSBDfHBDfHSfHfHBD49BDfHBDfHSfHfHSBDfHBDfHSfHfHBD50BDfHBDfHSfHfHSBDfHBDfHSfHfHBD51BDfHBDfHSfHfHSBDfHBDfHSfHfHBD52BDfHBDfHSfHfHSBDfHBDfHSfHfHBD53BDfHBDfHSfHfHSBDfHBDfHSfHfHBD54BDfHBDfHSfHfHSBDfHBDfHSfHfHBD55BDfHBDfHSfHfHSBDfHBDfHSfHfHBD56BDfHBDfHSfHfHSBDfHBDfHSfHfHBD57BDfHBDfHSfHfHSBDfHBDfHSfHfHBD58BDfHBDfHSfHfHSBDfHBDfHSfHfHBD59BDfHBDfHSfHfHSBDfHBDfHSfHfHBD60BDfHBDfHSfHfHSBDfHBDfHSfHfHBD61Perk nr 2BDoHBDxHSoHxHSBDoHBDxHSoHxHBD62BDoHBDxHSoHxHSBDoHBDxHSoHxHBD63BDoHBDxHSoHxHSBDoHBDxHSoHxHBD64BDoHBDxHSoHxHSBDoHBDxHSoHxHBD65BDoHBDxHSoHxHSBDoHBDxHSoHxHBD66BDoHBDxHSoHxHSBDoHBDxHSoHxHBD67BDoHBDxHSoHxHSBDoHBDxHSoHxHBD68BDoHBDxHSoHxHSBDoHBDxHSoHxHBD69Perk nr 3SCBDoHBDoHSoHoHSBDoHBDoHSoHoHBD70BDoHBDoHSoHoHSBDoHBDoHSoHoHBD71BDoHBDoHSoHoHSBDoHBDoHSoHoHBD72BDoHBDoHSoHoHSBDoHBDoHSoHoHBD73BDoHBDoHSoHoHSBDoHBDoHSoHoHBD74BDoHBDoHSoHoHSBDoHBDoHSoHoHBD75BDoHBDoHSoHoHSBDoHBDoHSoHoHBD76BDoHBDoHSoHoHSBDoHBDoHSoHoHBD77BDoHBDoHSoHoHSBDoHBDoHSoHoHBD78BDoHBDoHSoHoHSBDoHBDoHSoHoHBD79BDoHBDoHSoHoHSBDoHBDoHSoHoHBD80BDoHBDoHSoHoHSBDoHBDoHSoHoHBD81BDoHBDoHSoHoHSBDoHBDoHSoHoHBD82BDoHBDoHSoHoHSBDoHBDoHSoHoHBD83BDoHBDoHSoHoHSBDoHBDoHSoHoHBD84BDoHBDoHSoHoHSBDoHBDoHSoHoHBD85Perk nr 4BDxHxHxHSxHxHxHBDxHxHxHSxHxHoH86BDxHxHxHSxHxHxHBDxHxHxHSxHxHoH87BDxHxHxHSxHxHxHBDxHxHxHSxHxHoH88BDxHxHxHSxHxHxHBDxHxHoHSxHxHoH89BDxHxHxHSxHxHxHBDxHxHxHSxHxHoH90BDxHxHxHSxHxHoHBDxHxHxHSxHxHoH91BDxHxHxHSxHxHoHBDxHxHxHSxHxHoH92BDxHxHxHSxHxHxHBDoHBDoHBDSxHxHBDSxHBDS93Perk nr 5BDoHBDoHSoHoHSBDoHBDoHSoHoHBD94BDoHBDoHSoHoHSBDoHBDoHSoHoHBD95BDoHBDoHSoHoHSBDoHBDoHSoHoHBD96BDoHBDoHSoHoHSBDoHBDoHSoHoHBD97BDoHBDoHSoHoHSBDoHBDoHSoHoHBD98BDoHBDoHSoHoHSBDoHBDoHSoHoHBD99BDoHBDoHSoHoHSBDoHBDoHSoHoHBD100BDoHBDoHSoHoHBDoHBDoHSoHoHBD101Perk nr 6BDxHxHxHSxHxHxHBDxHxHxHSxHxHoH102BDxHxHxHSxHxHxHBDxHxHxHSxHxHoH103BDxHxHoHSxHxHoHBDxHxHxHSxHxHxH104BDxHxHxHSxHxHxHBDxHxHoHSxHxHoH105BDxHxHxHSxHxHoHBDxHxHxHSxHxHoH106BDxHxHxHSxHoHxHBDxHxHoHSxHxHoH107BDxHxHxHSxHxHoHBDxHxHoHSxHxHoH108BDxHxHxHSxHxHxHBDxHxHoHSxHxHoH109110111112113114115116117