1=117442345678910111213141516171819202122232425262728BDfHCC1fHSfHoCfHLCBDfHLCfHLCSfHoCBDfH29fHBDfHLCSfHoCfHLCBDfHLCfHLCSfHoCfH30BDfHfHSfHoCfHLCBDfHLCfHLCSfHoCBDfH31fHBDfHHMTLCSfHHMToCfHLMTLCBDfHLMTLCfHLTLCSfHLToCfHHFT32BDfHCC1fHSfHoCfHLCBDfHLCfHLCSfHoCBDfH33fHBDfHLCSfHoCfHLCBDfHLCfHLCSfHoCfH34BDfHfHSfHoCfHLCBDfHLCfHLCSfHoCBDfH35fHBDfHLCSfHoCfHLCBDfHLCfHLCSfHoCfH36BDfHfHSfHoCfHLCBDfHLCfHLCSfHoCBDfH37fHBDfHLCSfHoCfHLCBDfHLCfHLCSfHoCfH38BDfHfHSfHoCfHLCBDfHLCfHLCSfHoCBDfH39fHBDfHLCSfHoCfHLCBDfHLCfHLCSfHoCfH40BDfHfHSfHoCfHLCBDfHLCfHLCSfHoCBDfH41fHBDfHLCSfHoCfHLCBDfHLCfHLCSfHoCfH42BDfHfHSfHoCfHLCBDfHLCfHLCSfHoCBDfH43fHBDfHLCSfHoCfHLCBDfHLCfHLCSfHoCfH44BDfHfHSfHoCfHLCBDfHLCfHLCSfHoCBDfH45fHBDfHLCSfHoCfHLCBDfHLCfHLCSfHoCfH46BDfHfHSfHoCfHLCBDfHLCfHLCSfHoCBDfH47fHBDfHLCSfHoCfHLCBDfHLCfHLCSfHoCfH48BDfHfHSfHoCfHLCBDfHLCfHLCSfHoCBDfH49fHBDfHLCSfHoCfHLCBDfHLCfHLCSfHoCfH50BDfHfHSfHoCfHLCBDfHLCfHLCSfHoCBDfH51fHBDfHHMTLCSfHHMToCfHLMTLCBDfHLMTLCfHLTLCSfHHFToCfH52BDfHCC1fHSfHBDfHfHfHSfHfH53BDfHfHSfHBDfHfHfHSfHfH54BDfHfHSfHBDfHfHfHSfHfH55BDfHfHHMTSfHHMTBDfHLMTfHLMTfHLTSfHLTfHHFT56BDfHCC1fHSfHBDfHfHfHSfHfH57BDfHfHSfHBDfHfHfHSfHfH58BDfHfHSfHBDfHfHfHSfHfH59BDfHfHSfHBDfHfHfHSfHfH60BDfHfHSfHBDfHfHfHSfHfH61BDfHfHSfHBDfHfHfHSfHfH62BDfHfHSfHBDfHfHfHSfHfH63BDfHfHSfHBDfHfHfHSfHfH64BDfHfHSfHBDfHfHfHSfHfH65BDfHfHSfHBDfHfHfHSfHfH66BDfHfHSfHBDfHfHfHSfHfH67BDfHfHSfHBDfHfHfHSfHfH68BDfHfHSfHBDfHfHfHSfHfH69BDfHfHSfHBDfHfHfHSfHfH70BDfHfHSfHBDfHfHfHSfHfH71BDfHfHSfHBDfHfHfHSfHfH72BDfHfHSfHBDfHfHfHSfHfH73BDfHfHSfHBDfHfHfHSfHfH74BDfHfHSfHBDfHfHfHSfHfH75BDfHfHSfHBDfHfHfHSfHfH76BDfHfHSfHBDfHfHfHSfHfH77BDfHfHSfHBDfHfHfHSfHfH78BDfHCC1fHSfHoCfHLCBDfHLCfHLCSfHoCBDfH79fHBDfHLCSfHoCfHLCBDfHLCfHLCSfHoCfH80BDfHfHSfHoCfHLCBDfHLCfHLCSfHoCBDfH81fHBDfHLCSfHoCfHLCBDfHLCfHLCSfHoCfH82BDfHfHSfHoCfHLCBDfHLCfHLCSfHoCBDfH83fHBDfHLCSfHoCfHLCBDfHLCfHLCSfHoCfH84BDfHfHSfHoCfHLCBDfHLCfHLCSfHoCBDfH85fHBDfHLCSfHoCfHLCBDfHLCfHLCSfHoCfH86BDfHfHSfHoCfHLCBDfHLCfHLCSfHoCBDfH87fHBDfHLCSfHoCfHLCBDfHLCfHLCSfHoCfH88BDfHfHSfHoCfHLCBDfHLCfHLCSfHoCBDfH89fHBDfHLCSfHoCfHLCBDfHLCfHLCSfHoCfH90BDfHfHSfHoCfHLCBDfHLCfHLCSfHoCBDfH91fHBDfHLCSfHoCfHLCBDfHLCfHLCSfHoCfH92BDfHfHSfHoCfHLCBDfHLCfHLCSfHoCBDfH93fHBDfHLCSfHoCfHLCBDfHLCfHLCSfHoCfH94BDfHfHSfHoCfHLCBDfHLCfHLCSfHoCBDfH95fHBDfHLCSfHoCfHLCBDfHLCfHLCSfHoCfH96BDfHfHSfHoCfHLCBDfHLCfHLCSfHoCBDfH97fHBDfHHMTLCSfHHMToCfHLMTLCBDfHLMTLCfHLTLCSfHHFToCfH98BDfHCC2fHSfHBDfHfHfHSfHfH99BDfHfHSfHBDfHfHfHSfHfH100BDfHfHSfHBDfHfHfHSfHfH101BDfHfHLMTSfHLMTBDfHLTfHfHLTSfHHFTfH102BDfHCC1fHSfHBDfHfHfHSfHfH103BDfHfHSfHBDfHfHfHSfHfH104BDfHfHSfHBDfHfHfHSfHfH105BDfHfHLMTSfHLMTBDfHLTfHLTfHHFTSfHHFTSBDfHCC1LFT106107108109