eBGDAE1=100442345intro678997979797979797971016141614161416141614161416141614111412141214121412141214121412141212424242424242424213verso1415161754854Harm.18548521952021coroXXXXXX99709970XXXXXX9970997022XXXXXXXX99979997XXXXXXXX9997999723XXXXXX1414141214141412XXXXXX141414121414141224XXXXXXXX16161614141616161414XXXXXXXX1616161414161616141425XXXXXX99709970XXXXXX9970997026XXXXXXXX99979997XXXXXXXX9997999727XXXXXX1414141214141412XXXXXX141414121414141228XXXXXXXX16161614141616161414XXXXXXXX1616161414161616141429verso2303154854let ring325485233548543454852Harm.3553637coroXXXXXX99709970XXXXXX9970997038XXXXXXXX99979997XXXXXXXX9997999739XXXXXX1414141214141412XXXXXX141414121414141240XXXXXXXX16161614141616161414XXXXXXXX1616161414161616141441XXXXXX99709970XXXXXX9970997042XXXXXXXX99979997XXXXXXXX9997999743XXXXXX1414141214141412XXXXXX1414141214141412Harm.let ringlet ring44XXXXXXXX9997999744245solo991198½9469119let ringlet ring4711½11½11½11½8½8½8½8½4813141613141316141314141314161413let ringHarm.49141315½15½15½15½14145098115114Harm.5211995354XXXXXX55coro finalXXXXXX99709970XXXXXX9970997056XXXXXXXX99979997XXXXXXXX9997999757XXXXXX1414141214141412XXXXXX141414121414141258XXXXXXXX16161614141616161414XXXXXXXX1616161414161616141459XXXXXX99709970XXXXXX9970997060XXXXXXXX99979997XXXXXXXX99979997Harm.61XXXXXX1414141214141412XXXXXX141414121414141262XXXXXXXX9997999744263XXXXXX99709970XXXXXX9970997064XXXXXXXX99979997XXXXXXXX99979997Harm.65XXXXXX1414141214141412XXXXXX141414121414141266XXXXXXXX99979997442Harm.67141315½15½15½15½14146898116914Harm.701199717273Change tuning (R)