eADGBE1=160242Em022000220XXXXX0220022000220443022000220XXXXX02200220002204022000220XXXXX02200220002205022000220XXXXX02200220002206D254232542XXXXX25422542325427254232542XXXXX25422542325428254232542XXXXX25422542325429254232542XXXXX254225423254210C332013320XXXXX332033201332011332013320XXXXX332033201332012D7554535545XXXXX554555453554513554535545XXXXX554555453554514G320003200XXXXX320032000320015320003200XXXXX320032000320016Em022000220XXXXX022002200022017022000220XXXXX022002200022018022000220XXXXX022002200022019022000220XXXXX022002200022020D254232542XXXXX254225423254221254232542XXXXX254225423254222254232542XXXXX254225423254223254232542XXXXX254225423254224C332013320XXXXX332033201332025332013320XXXXX332033201332026D7554535545XXXXX554555453554527554535545XXXXX554555453554528G320003200XXXXX320032000320029320003200XXXXX320032000320030Em022000220XXXXX022002200022031Amor mio022000220XXXXX022002200022032022000220XXXXX022002200022033022000220XXXXXAmor 022002200022034mío022000220por favorXXXXX02200220002203502200no0220XXXXXte022002200 vas022036Bm224432244XXXXX224422443224437224432244XXXXX224422443224438224432244XXXXXYo cuentaré224422443224439C630201a las…3020XXXXX3020302013020…horaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa40302013020XXXXX3020aaaaaa30201302041 aaasD7554535545Que laXXXXX554555453554542 veoG320003200XXXXX320032000320043320003200XXXXX320032000320044320003200XXXXX320032000320045Em02200Amor mio0220XXXXX022002200022046022000220XXXXX022002200022047022000220XXXXXAmor 022002200022048mío022000220por favorXXXXX02200220002204902200no0220XXXXXte022002200 vas022050Bm224432244XXXXX224422443224451224432244XXXXX224422443224452Yo cuentaré224432244XXXXX224422443224453C630201a las horaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa3020XXXXX302030201302054302013020XXXXX3020aaaaaa30201302055 aaasD7554535545Que laXXXXX554555453554556 veoG320003200XXXXX320032000320057320003200XXXXX320032000320058320003200XXXXX320032000320059 VolversEm022000220XXXXX022002200022060022000220XXXXX022002200022061022000220XXXXX022002200022062022000220XXXXX0220no volveré02200022063022000220XXXXXno volveré022002200022064 no volveréD254232542XXXXX254225423254265254232542XXXXX25422542325426622443No quiero 2244XXXXX224422443224467 recordarC332013320XXXXX332033201332068332013320No quieroXXXXX332033201332069 recordarG320003200XXXXX320032000320070320003200XXXXX320032000320071320003200XXXXX320032000320072 VolversEm022000220XXXXX022002200022073022000220XXXXX022002200022074022000220XXXXX022002200022075022000220XXXXX0220no volveré02200022076022000220XXXXXno volveré022002200022077 no volveréD254232542XXXXX254225423254278254232542XXXXX25422542325427922443No quiero 2244XXXXX224422443224480 recordarC332013320XXXXX332033201332081332013320No quieroXXXXX332033201332082 recordarG320003200XXXXX320032000320083320003200XXXXX320032000320084Em022000220XXXXX022002200022085022000220XXXXX022002200022086022000220XXXXX022002200022087022000220XXXXX022002200022088D254232542XXXXX254225423254289254232542XXXXX254225423254290254232542XXXXX254225423254291254232542XXXXX254225423254292C332013320XXXXX332033201332093332013320XXXXX332033201332094D7554535545XXXXX554555453554595554535545XXXXX554555453554596G320003200XXXXX320032000320097320003200XXXXX320032000320098Em022000220XXXXX022002200022099022000220XXXXX0220022000220100022000220XXXXX0220022000220101022000220XXXXX0220022000220102D254232542XXXXX2542254232542103254232542XXXXX2542254232542104254232542XXXXX2542254232542105254232542XXXXX2542254232542106C332013320XXXXX3320332013320107332013320XXXXX3320332013320108D7554535545XXXXX5545554535545109554535545XXXXX5545554535545110G320003200XXXXX3200320003200111320003200XXXXX3200320003200112 VolversEm022000220XXXXX0220022000220113022000220XXXXX0220022000220114022000220XXXXX0220022000220115022000220XXXXX0220no volveré022000220116022000220XXXXXno volveré0220022000220117 no volveréD254232542XXXXX2542254232542118254232542XXXXX254225423254211922443No quiero 2244XXXXX2244224432244120 recordarC332013320XXXXX3320332013320121332013320No quieroXXXXX3320332013320122 recordarG320003200XXXXX3200320003200123320003200XXXXX3200320003200124 VolversEm022000220XXXXX0220022000220125022000220XXXXX0220022000220126022000220XXXXX0220022000220127022000220XXXXX0220no volveré022000220128022000220XXXXXno volveré0220022000220129 no volveréD254232542XXXXX2542254232542130254232542XXXXX254225423254213122443No quiero 2244XXXXX2244224432244132 recordarC332013320XXXXX3320332013320133332013320No quieroXXXXX3320332013320134 recordarG320003200XXXXX3200320003200135320003200XXXXX3200320003200136320003200XXXXX3200320003200137Em022000220XXXXX0220022000220138022000220XXXXX0220022000220139022000220XXXXX0220022000220140022000220XXXXX0220022000220141D254232542XXXXX2542254232542142254232542XXXXX2542254232542143254232542XXXXX2542254232542144254232542XXXXX2542254232542145C332013320XXXXX3320332013320146332013320XXXXX3320332013320147D7554535545XXXXX5545554535545148554535545XXXXX5545554535545149G320003200XXXXX3200320003200150320003200XXXXX3200320003200151Em022000220XXXXX0220022000220152022000220XXXXX0220022000220153022000220XXXXX0220022000220154022000220XXXXX0220022000220155D254232542XXXXX2542254232542156254232542XXXXX2542254232542157254232542XXXXX2542254232542158254232542XXXXX2542254232542159C332013320XXXXX3320332013320160332013320XXXXX3320332013320161D7554535545XXXXX5545554535545162554535545XXXXX5545554535545163G320003200XXXXX3200320003200164..........320003200032000320003200032000320003200032000320003200032000320003200032000320003200032000320003200032000320003200032000333333331653200032000320003200032000320003200032000320003200032000320003200032000320003200032000320003200032000320003200032000320003333333316602200022000220002200022000220002200022000220002200022000220002200022000220002200022000220002200022000220002200022000220033333333167Add annotation1 Add annotationAdd annotation2 Add annotationAdd annotation3 Add annotationAdd annotation4 Add annotationAdd annotation5 Add annotationAdd annotation6 Add annotationAdd annotation7 Add annotationAdd annotation8 Add annotationAdd annotation9 Add annotationAdd annotation10 Add annotationAdd annotation11 Add annotationAdd annotation12 Add annotationAdd annotation13 Add annotationAdd annotation14 Add annotationAdd annotation15 Add annotationAdd annotation16 Add annotationAdd annotation17 Add annotationAdd annotation18 Add annotationAdd annotation19 Add annotationAdd annotation20 Add annotationAdd annotation21 Add annotationAdd annotation22 Add annotationAdd annotation23 Add annotationAdd annotation24 Add annotationAdd annotation25 Add annotationAdd annotation26 Add annotationAdd annotation27 Add annotationAdd annotation28 Add annotationAdd annotation29 Add annotationAdd annotation30 Add annotationAdd annotation31 Add annotationAdd annotation32 Add annotationAdd annotation33 Add annotationAdd annotation34 Add annotationAdd annotation35 Add annotationAdd annotation36 Add annotationAdd annotation37 Add annotationAdd annotation38 Add annotationAdd annotation39 Add annotationAdd annotation40 Add annotationAdd annotation41 Add annotationAdd annotation42 Add annotationAdd annotation43 Add annotationAdd annotation44 Add annotationAdd annotation45 Add annotationAdd annotation46 Add annotationAdd annotation47 Add annotationAdd annotation48 Add annotationAdd annotation49 Add annotationAdd annotation50 Add annotationAdd annotation51 Add annotationAdd annotation52 Add annotationAdd annotation53 Add annotationAdd annotation54 Add annotationAdd annotation55 Add annotationAdd annotation56 Add annotationAdd annotation57 Add annotationAdd annotation58 Add annotationAdd annotation59 Add annotationAdd annotation60 Add annotationAdd annotation61 Add annotationAdd annotation62 Add annotationAdd annotation63 Add annotationAdd annotation64 Add annotationAdd annotation65 Add annotationAdd annotation66 Add annotationAdd annotation67 Add annotationAdd annotation68 Add annotationAdd annotation69 Add annotationAdd annotation70 Add annotationAdd annotation71 Add annotationAdd annotation72 Add annotationAdd annotation73 Add annotationAdd annotation74 Add annotationAdd annotation75 Add annotationAdd annotation76 Add annotationAdd annotation77 Add annotationAdd annotation78 Add annotationAdd annotation79 Add annotationAdd annotation80 Add annotationAdd annotation81 Add annotationAdd annotation82 Add annotationAdd annotation83 Add annotationAdd annotation84 Add annotationAdd annotation85 Add annotationAdd annotation86 Add annotationAdd annotation87 Add annotationAdd annotation88 Add annotationAdd annotation89 Add annotationAdd annotation90 Add annotationAdd annotation91 Add annotationAdd annotation92 Add annotationAdd annotation93 Add annotationAdd annotation94 Add annotationAdd annotation95 Add annotationAdd annotation96 Add annotationAdd annotation97 Add annotationAdd annotation98 Add annotationAdd annotation99 Add annotationAdd annotation100 Add annotationAdd annotation101 Add annotationAdd annotation102 Add annotationAdd annotation103 Add annotationAdd annotation104 Add annotationAdd annotation105 Add annotationAdd annotation106 Add annotationAdd annotation107 Add annotationAdd annotation108 Add annotationAdd annotation109 Add annotationAdd annotation110 Add annotationAdd annotation111 Add annotationAdd annotation112 Add annotationAdd annotation113 Add annotationAdd annotation114 Add annotationAdd annotation115 Add annotationAdd annotation116 Add annotationAdd annotation117 Add annotationAdd annotation118 Add annotationAdd annotation119 Add annotationAdd annotation120 Add annotationAdd annotation121 Add annotationAdd annotation122 Add annotationAdd annotation123 Add annotationAdd annotation124 Add annotationAdd annotation125 Add annotationAdd annotation126 Add annotationAdd annotation127 Add annotationAdd annotation128 Add annotationAdd annotation129 Add annotationAdd annotation130 Add annotationAdd annotation131 Add annotationAdd annotation132 Add annotationAdd annotation133 Add annotationAdd annotation134 Add annotationAdd annotation135 Add annotationAdd annotation136 Add annotationAdd annotation137 Add annotationAdd annotation138 Add annotationAdd annotation139 Add annotationAdd annotation140 Add annotationAdd annotation141 Add annotationAdd annotation142 Add annotationAdd annotation143 Add annotationAdd annotation144 Add annotationAdd annotation145 Add annotationAdd annotation146 Add annotationAdd annotation147 Add annotationAdd annotation148 Add annotationAdd annotation149 Add annotationAdd annotation150 Add annotationAdd annotation151 Add annotationAdd annotation152 Add annotationAdd annotation153 Add annotationAdd annotation154 Add annotationAdd annotation155 Add annotationAdd annotation156 Add annotationAdd annotation157 Add annotationAdd annotation158 Add annotationAdd annotation159 Add annotationAdd annotation160 Add annotationAdd annotation161 Add annotationAdd annotation162 Add annotationAdd annotation163 Add annotationAdd annotation164 Add annotationAdd annotation165 Add annotationAdd annotation166 Add annotationAdd annotation167 Add annotationChange tuning (R)