1=100CCRC1RC1RC1RC1RC1RC1RC1442CCRC1RC1RC1RC1RC1RC1RC13BDCCRC1RC1RC2RC1BDRC1RC1RC2RC1RC2BDRC14BDCCRC1RC1RC2RC1BDRC1RC1RC2RC1RC2BDRC15BDCCRC1RC1RC2RC1BDRC1RC1RC2RC1RC2BDRC16CCRC1RC1RC1oHBDoHBDoHBDBDoHBD7oHBDoHSBDoHBDBDoHSBD83xoHBDoHSSoHBDSBDoHSBD9oHBDoHSBDoHBDBDoHSBD10oHBDoHSMTBDMTLTBDLTLTBDHFTSHFTLFTBDHFT11BDxHCCxHSxHxHBDxHxHBDoHSxHBDxH12BDxHxHSxHxHBDxHxHBDSxHSxH13BDxHxHSxHxHBDxHxHBDoHSxHBDxH14BDxHxHSxHxHBDxHxHBDSxHSxH15BDRC1RC1SRC1RC1BDRC1RC1BDRC2SRC1BDRC116BDRC1RC1SRC1RC1RC2BDRC1RC2RC1BDSRC1SRC117BDRC1RC1SRC1RC1BDRC1RC1BDRC2SRC1BDRC118BDRC1RC1SRC1RC1BDoHBDoHBDoHBDBDoH19oHBDoHSBDoHBDBDoHSBD203xoHBDoHSSoHBDSBDoHSBD21oHBDoHSBDoHBDBDoHSBD22oHBDoHSMTBDMTLTBDLTLTBDHFTSHFTLFTBDHFT23BDxHCCxHSxHxHBDxHxHBDoHSxHBDxH24BDxHxHSxHxHBDxHxHBDSxHSxH25BDxHxHSxHxHBDxHxHBDoHSxHBDxH26BDxHxHSxHxHBDxHxHBDSxHSxH27BDRC1RC1SRC1RC1BDRC1RC1BDRC2SRC1BDRC128BDRC1RC1SRC1RC1RC2BDRC1RC2RC1BDSRC1SRC129BDRC1RC1SRC1RC1BDRC1RC1BDRC2SRC1BDRC130BDRC1RC1SRC1RC1BDoHBDoHBDoHBDBDoH31oHBDoHSBDoHBDBDoHSBD323xoHBDoHSSoHBDSBDoHSBD33oHBDoHSBDoHBDBDoHSBD34oHBDoHSMTBDMTLTBDLTLTBDHFTSHFTLFTBDHFT35CCBDBDBDCCSBDCCBDBDCCSBD36CCBDBDBDCCSBDCCBDBDCCSBD37CCBDBDBDCCSBDCCBDBDCCSBD38CCBDBDBDCCSBDCCBDBDCCSBD39CCBDBDBDCCSBDCCBDBDCCSBD40CCBDBDBDCCSBDCCBDBDCCSBD41CCBDBDBDCCSBDCCBDBDCCSBD42CCBD43oHBDoHSBDoHBDBDoHSBD443xoHBDoHSBDoHBDBDoHSBD45oHBDoHSBDoHBDBDoHSBD46oHBDoHSMTBDMTLTBDLTLTBDHFTSHFTLFTBDHFT47CC48495051oHBDoHSBDoHBDBDoHSBD523xoHBDoHSSoHBDSBDoHSBD5354