eBGDAE1Intro=1350442345679978XXXX5539XXXX77599710XXXX55311XXXX77599712XXXX55313XXXX775997141599716XXXX55317XXXX77599718XXXX55319XXXX77599720XXXX55321XXXX775997222324First Couple997XX997X997XX25553XX775X775XX26997XX997X997XX27553XX775X775XX28997XX997X997XX29553XX775X775XX30997XX997X997XX31553XX775X775XX32997XX997X997XX33553XX775X775XX34997XX997X997XX35553XX775X775XX36997XX997X997XX37553XX775X775XX38997XX997X997XX39997XX997X997XX40220XX220X220XX41442XX442X442XX42553XX553X553XX43553XX775X775XX44220XX220X220XX45442XX442X442XX46553XX553X553XX47First Refrain775XX775XX9974855349775997505535177599752553537759975455997565535777599758553597759976055361775997626364Second Couple997XX997X997XX65553XX775X775XX66997XX997X997XX67553XX775X775XX68997XX997X997XX69553XX775X775XX70997XX997X997XX71997XX997X997XX72220XX220X220XX73442XX442X442XX74553XX553X553XX75775XX775X775XX76220XX220X220XX77442XX442X442XX78553XX553X553XX79Second Refrain775XX775XX99780553817759978255383775997845538577599786879978855389775997905539177599792553937759979495997XX96SoloX997X997XX553X97X775X775XX997X98X997X997XX553X99X775X775XX997X100X997X997XX553X101X775X775XX997X102X997X997XX553X103X775X775XX220X104X220X220XX442X105X442X442XX553X106X553X553XX775X107X775X775XX220X108X220X220XX442X109X442X442XX553X110X553X553XX775X111RefrainX775X775XX997112553113775997114553115775997116553117775997118119997120553121775997122553123775997124553125775997126127128553129775997130553131775997132553133775997134135Outro Riff11119XXX136XXX11119XXX11119XXXXXX11119XXX137XXX11119XXX11119XXXXXX11119XXX138XXX11119XXX11119XXXXXX11119XXX139XXX11119XXX11119XXXXXX11119XXX140XXX11119XXX11119XXXXXX11119XXX141XXXXXXXX1421414XXXXXXXX14141616XXXXXXXX1414XXXXXXXX1431414161611119XXX144XXX11119XXX11119XXXXXX11119XXX145XXX11119XXX11119XXXXXX11119XXX146XXX11119XXX11119XXXXXX11119XXX147XXX11119XXX11119XXXXXX11119XXX148XXX11119XXX11119XXXXXX11119XXX149XXX11119XXX11119XXXXXXXXXXXXXXXXXX1501414XXXXXXXX14141616XXXXXXXX1414XXXXXXXX15114141616XXXXXXXXXXXX152Fade OutXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX220XXXXXXXXXXXXXXXX153XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX220XXXXXXXXXXXX154XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX220XXXXXXXXXXXXXXXX155XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX220XXXXXXXXXXXX156XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX220XXXXXXXXXXXXXXXX157XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX220XXXXXXXXXXXXXXXX158XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX220XXXXXXXXXXXXXXXX159XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX220XXXXXXXXXXXXXXXX160XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX220XXXXXXXXXXXXXXXX161XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX220XXXXXXXXXXXXXXXX