You'll need a Plus subscription and a desktop browser to print this page
https://www.songsterr.com/a/wa/plus
d#A#F#C#G#D#1=15046344332463334364334567SHIRU8BAkamen9wasasu10raikame11n12ginnohi13karino14nagarebo15shi16sabishiitokiniwa17yondemiru18aniyoimoutoyo19otoutoyo20goranmidorino21chiheisensou22dabokura23nokokyo24uwachikyu25u26272829303132X335655788810333341010888101010833335111511108111511108151115111081511151110855361616151315131613161316151315537161513161513151312151212653854364634364333333953545464681183333401141X4220201516181813153343151513161516131513163334413full1310131034511full11464748SHIRUBA49SHIRUBA50SHIRUBA51SHIRUBA52Ah!Ah!24Track can be converted to a standard tuning (R)
Get Plus