d#A#F#C#G#D#1=15044234XX58876656778835789431410XXXX115321351213356145115441316331757851846819513203XX2135653622423555645247255788526778644273333328553529330X313556X323556X33356356333435635633355556336337(Narration:) Animetal Sakamoto Eizo wa(X)(X)(X)(X)(X)(X)(X)(X)(X)(X)(X)(X)(X)kaizou ningen de aru(X)(X)(X)38(X)39Animetal tokusatsu Marathon kansou no tame(X)(X)(X)(X)(X)(X)(X)(X)(X)(X)(X)(X)(X)(X)(X)(X)40(X)41sara naru kaizou shujutsu wo uke POWER UP shita(X)(X)(X)(X)(X)(X)(X)(X)(X)(X)(X)(X)(X)(X)(X)(X)42kare wa(X)43kore kara mo sekai juu no MANIA no tame ni sakebi (X)(X)(X)(X)(X)(X)(X)(X)(X)(X)(X)(X)(X)(X)(X)(X)44X45tsuzukeru no de aru(X)(X)(X)(X)(X)(X)(X)(X)(X)(X)(X)(X)(X)(X)(X)(X)4647(MC:)minna saigo made arigatou korekara mo hashiri(X)(X)(X)(X)(X)(X)(X)(X)(X)(X)(X)(X)(X)(X)(X)(X)48(X)tsuzukeru ze!(X)(X)(X)(X)(X)(X)49X50XXXX51X52X