You'll need a Plus subscription and a desktop browser to print this page
https://www.songsterr.com/a/wa/plus
1=150SSSSHTHTHTHTHMTHMTLMTLMTLMTLMTLMTLMT442CCBDSxHxHSxHBDxHSBDxHxHS3xHBDxHSxHxHSxHBDxHSBDxHxHS4xHBDxHSxHxHSxHBDxHSBDxHxHS5xHBDxHSxHxHSxHBDxHSBDxHxHS6SBDxHBDxHBDxHBDxHBDxHBDxHBDCCSBD7SBDxHBDxHBDxHBDxHBDxHBDxHBDCCSBD8SBDSSSBDSSSBDSSSBDSS9SBDSSSSBDBDCCSBD10DACCBDxHSDAxHxHSDAxHBDDAxHSBDDAxHDAxHS11DAxHBDDAxHsexHixHnoxHBDxHSBDxHxHS12chixHBDkyuxHxHuxHgouxHBDxHSBDdaxHtsuxHS13ROxHBDBOxHTxHTOxHgunxHBDxHSBDxHxHS14toCCBDxHSxHbexHStoxHBDbexHSBDxHxHS15axHBDxHnixHxHkixHBDxHSBDxHxHS16SUxHBDxHKAxHxHIxHBDxHSBDxHzexHS17ruxHBDxHxHxHxHBDxHSBDxHxHS18haCCBDxHSxHshixHSrexHBDxHSBDxHxHS19oxHBDtoxHSxHuxHStoxHBDxHSBDxHxHS20GUxHBDxHSRAxHxHSNxHBDxHSBDxHzexHS21ruCCBDSSSSHTHTSSHTHTHMTHMTLMTLMT22SUCCBDKUSRABDMUSteBDtsuSnoBDS23uBDdeStoBDuSdeBDSBDSS24BABDSBDCHISIBDSTTOBDS25hiBDbaSBDnaSnoBDSBDSS26daBDSiBDSgiRCBDSnBDS27gaBDSSBDBDSSSSS28GOCCSBDGOCCSBDJECCSBDEBDCCSTTOBD29GOCCSBDGO-CCSBDKACCSBDBDCCSBD30uLTBDLTBDchuLTBDLTBDLTBDLTBDu-LTBDLTBDLTBD(Yah!)CCSBD31teLTBDLTBDtsuLTBDLTBDLTBDLTBDjiLTBDLTBDnLTBD(Oh!)CCSBD32KYOCCBDDACCBDI33NCCBDxHSxHxHSxHBDxHSBDxHxHS34xHBDxHSxHxHSxHBDxHSBDxHxHS35xHBDxHSxHxHSxHBDxHSBDxHxHS36xHBDxHSxHxHSCCBDSSSSSS
Get Plus