1Intro=80442345Couplet 1xHBDxHASxHBDBDxHASxHBD6BDxHASxHxHBDxHASxHoH7xHBDxHASxHBDBDxHASxHBD8BDxHASxHxHBDxHASxHoH9Refrain 1BDMTASMTMTASMT10BDMTASMTMTMTASMT11BDMTASMTMTASMT12BDMTASMTMTMTASMT13Couplet 2xHBDxHASxHBDBDxHASxHBD14BDxHASxHxHBDxHASxHoH15xHBDxHASxHBDBDxHASxHBD16BDxHASxHxHBDxHASxHoH17Refrain 2BDMTASMTMTASMT18BDMTASMTMTMTASMT19BDMTASMTMTASMT20BDMTASMTMTMTASMT21SCBDMTASMTMTASMT22BDMTASMTMTMTASMT23BDMTASMTMTASMT24BDMTASMTMTMTASMT25BreakSC26ESoH27xHBDxHASxHBDBDxHASxHBD284xBDxHASxHxHBDxHASxHoH29FinalxHBDxHASxHBDBDxHASxHBD30BDxHASxHxHBDxHASxHoH31xHBDxHASxHBDBDxHASxHBD32BDxHASxHxHBDxHASxHoH33SCBDxHSCASxHBDSCBDxHSCASxHBD34SCBDxHSCASxHSCxHBDxHSCASxHoH35SCBDxHSCASxHBDSCBDxHSCASxHBD36SCBDxHSCASxHSCxHBDxHSCASxHoH37SCBDxHSCASxHBDSCBDxHSCASxHBD38SCBDxHSCASxHSCxHBDxHSCASxHoH39SCBDxHSCASxHBDSCBDxHSCASxHBD406xSCBDxHSCASxHSCxHBDxHSCASxHoH41SC4243