1Main Theme=88HFTfHSCSxHfHHFTxHfHHFTfHfHSLFTfH442LFTfHfHSxHfHHFTxHfHHFTfHfHSxHfH3LFTfHfHSxHfHHFTxHfHHFTfHfHSxHfH4LFTfHfHSxHfHHFTxHfHHFTfHfHSxHfH5LFTfHfHSxHfHHFTxHfHHFTfHfHSLFTfH6LFTfHfHSxHfHHFTxHfHHFTfHfHSxHfH7LFTfHfHSxHfHHFTxHfHHFTfHfHSxHfH8LFTfHfHSxHfHHFTxHfHHFTfHfHSxHfH91011CCHFTfHSCSxHfHHFTxHfHHFTfHfHSLFTfH12HFTfHfHSxHfHHFTxHfHHFTfHfHSxHfH13HFTfHfHSxHfHHFTxHfHHFTfHfHSxHfH14HFTfHfHSxHfHHFTxHfHHFTfHfHSxHfH151617CCHFTfHSCSxHfHHFTxHfHHFTfHfHSLFTfH18HFTfHfHSxHfHHFTxHfHHFTfHfHSxHfH19HFTfHfHSxHfHHFTxHfHHFTfHfHSxHfH20HFTfHfHSxHfHHFTxHfHHFTfHfHSxHfH21Chorus222324252627S28Main ThemeCCHFTfHSCSxHfHHFTxHfHHFTfHfHSLFTfH29HFTfHfHSxHfHHFTxHfHHFTfHfHSxHfH30HFTfHfHSxHfHHFTxHfHHFTfHfHSxHfH31HFTfHfHSxHfHHFTxHfHHFTfHfHSxHfH32HFTfHSCSxHfHHFTxHfHHFTfHfHSLFTfH33HFTfHfHSxHfHHFTxHfHHFTfHfHSxHfH34HFTfHfHSxHfHHFTxHfHHFTfHfHSxHfH35HFTfHfHSxHfHHFTxHfHHFTfHHFTfHSHFTfH36HFTfHSCSxHfHHFTxHfHHFTfHfHSLFTfH37HFTfHfHSxHfHHFTxHfHHFTfHfHSxHfH38HFTfHfHSxHfHHFTxHfHHFTfHfHSxHfH39HFTfHfHSxHfHHFTxHfHHFTfHHFTfHSHFTfH40HFTfHSCSxHfHHFTxHfHHFTfHfHSLFTfH41HFTfHfHSxHfHHFTxHfHHFTfHfHSxHfH42HFTfHfHSxHfHHFTxHfHHFTfHfHSxHfH43HFTfHfHSxHfHHFTxHfHHFTfHHFTfHSHFTfH444546CCHFTfHSCSxHfHHFTxHfHHFTfHfHSLFTfH47HFTfHfHSxHfHHFTxHfHHFTfHfHSxHfH484950CCHFTfHSCSxHfHHFTxHfHHFTfHfHSLFTfH51HFTfHfHSxHfHHFTxHfHHFTfHfHSxHfH525354CCHFTfHSCSxHfHHFTxHfHHFTfHfHSLFTfH55HFTfHfHSxHfHHFTxHfHHFTfHfHSxHfH56ChorusHFTfHfHSxHfHHFTxHfHHFTfHfHSxHfH57HFTfHfHSxHfHHFTxHfHHFTfHfHSxHfH58HFTfHfHSxHfHHFTxHfHHFTfHfHSxHfH59HFTfHfHSxHfHHFTxHfHHFTfHfHSxHfH60HFTfHfHSxHfHHFTxHfHHFTfHfHSxHfH61HFTfHfHSxHfHHFTxHfHHFTfHfHSxHfH62HFTfHfHSxHfHHFTxHfHHFTfHfHSxHfH63HFTfHfHSxHfHHFTxHfHHFTfHfHSxHfH64CCcCcCSHFT65OurtoHFTfHSCSxHfHHFTxHfHHFTfHfHSLFTfH66HFTfHfHSxHfHHFTxHfHHFTfHfHSxHfH67HFTfHfHSxHfHHFTxHfHHFTfHfHSxHfH68HFTfHfHSxHfHHFTxHfHHFTfHfHSxHfH69HFTfHSCSxHfHHFTxHfHHFTfHfHSLFTfH70HFTfHfHSxHfHHFTxHfHHFTfHfHSxHfH71HFTfHfHSxHfHHFTxHfHHFTfHfHSxHfH72HFTfHfHSxHfHHFTxHfHHFTfHfHSxHfH73HFTfHSCSxHfHHFTxHfHHFTfHfHSLFTfH74HFTfHfHSxHfHHFTxHfHHFTfHfHSxHfH75HFTfHfHSxHfHHFTxHfHHFTfHfHSxHfH76HFTfHfHSxHfHHFTxHfHHFTfHfHSxHfH77HFTfHSCSxHfHHFTxHfHHFTfHfHSLFTfH78HFTfHfHSxHfHHFTxHfHHFTfHfHSxHfH79HFTfHfHSxHfHHFTxHfHHFTfHfHSxHfH80HFTfHfHSxHfHHFTxHfHHFTfHfHSxHfH81CC82