eBGDAE1=86442345678ki2gen39-ki2re2-ka0ke4-no0den210-chi4de0ni2bu4-ru0ma4-i2ni0chi011-zetsu0en212-0ri413set0to2shi4taa0ra-2mu0tai2ma-314a0i0sou0mo2na0-ku2su2gi4-ru2hi2bi015-da3ke516-317jus3shin0hou2de5-3me3gu1018-2ru2o0-mo2i3wo319do3ko0ka2de5-3o3i320-nu2i0ta0ha4-2ri2ga2mu221ne3wo0sa2shi2te5-3hi3ki1022-2sa2i2-0ta0ba0sho2ka3ra2ko223bo3re3da2shi2te5-3fu3ri324-tsu2mo0ru0a0o0i2su3na2-325-26272829da2-2re2no0sei?330-31da2-2re2no0sei?332-33da2-2re2no0sei?334-35da2-2re2no0sei?336-373839404142434445jus3shin0hou2de5-3me3gu1046-2ru2o0-mo2i3wo347do3ko0ka2de5-3o3i348-nu2i0ta0ha4-2ri2wo2ma249ki3mo0do2shi2te5-3fu3ta1050-2tsu2ko0-ko2ro3ni351tsu3ke0ta2shi2te5-3susu3me3-552-(0)-3te3-de3ji353taru=1723do3kei254suu2ji3no355retsu2ni0to3-2ke2te356fu2ri3dashi557-3ma3de358bo2ku2wo259ma2i2mo0do4-su0you460-ni3asa561-3ya3ke362ko3o3ri363tsu2i3ta2u3-mi2ni364tsu2ki3ga565-3shi2zun3de366hi3ka3ru367ta2i3you2ni3-bo3ku3wa368ma2i3go2ni3-naru569-3yuu3kei370yo3ru3ga3o371to3wo2ta3-te2te372o2i3dasu573-3ka3ge374ki2mi2wo275ya2ri2ko0me4-ru0you476-ni3sa077a3yu3ke378su3be3te379ha2i3ni2nat3-te2mo380ji2bun3de581-3ke2shi3ta382to3ki3ga383sa2i3go2ni3-ki3mi3no384sai3go2ni3-naru585-=863-86ki0mi2no2sa2i3go2ni3-naru587-3-88ki0mi2no2sa2i3go2ni3-naru589-3-90sa2i3go2ni3-naru591-3-yeah______________________________________________5792(0)54(3)5493da11-2re2no0sei?394-959697da11-2re2no0sei?398-99100101da511-22re22no30sei?23102-103da511-22re22no30sei?23104-105da511-22re22no30sei?23106-107da511-22re22no30sei?23108-109da511-22re22no30sei?23110-111da511-22re22no30sei?23112-113114Change tuning (R)