eBGDAE1A=151442345678910111213141516kyo217Bkou0no3machi0-wo3too018-ku3na3ga0me2te319-20ga221men0wo0sa0-su2rau522-fu2ra5-(0)-3fu3ra323-24gan225kou0no3oku0-ni3to026-bi3chi0-ru3no3wa327-528yo429kei0na0ji0-zu2ra230-5tsu2ra5-(0)-3tsu3ra331-o232mo0u2yo7-333Caa...(2)3te(2)2za(2)334wa(2)3ri(3)5no(2)3nai(2)335-so(2)336n(2)3na(3)5ko(5)7to(10)1037-(2)3ba(2)3no(2)3hou(2)338-wa(3)5u(3)5mo(2)339--re(3)5ru(2)3yo(0)240-itsu(0)2mo(2)341-4243Dsen0ro3waki0-ni3roji044-wo3mi3tsu0ke2te345-46yo23447ha0ku0wo0sa0-su2rau24448-5fu2ra5-(0)-3fu3ra349-50kaku251maku0no3oku0-de3zou052-wo3mu3su0-bu3no3wa053-54se23455ka0i0no0su0-ki2ma24456-5tsu2ra5-(0)-3tsu3ra357-me458gu0ru2yo7-359Eaa3ko2ko360ni3a0ru3ko361-to0ko362ko3de0mi2ru063ko3to0so364no3su0be2te065-wa2da3re766-2no2mo3no367fu(2)3sa(2)3gi(2)368ko(2)3mu(3)5-(2)3yo(2)3ri(2)369-ma(2)3da(2)370mi(2)3ta(3)5ko(5)7to(10)1071-(2)3mo(2)3na(2)3i(2)372-you(2)3na(2)3ke(2)373--shi(3)5ki(5)7ga(3)574-a(5)7ru(5)7yo(2)375Fki2mi0no276sou2zou0wo277ko2e0ru278jou2netsu0wo379is2shun0no280kai2kou0wo281tsu2ge2ru282sa2yo3na2ra2wo383-ei2en0no284hyou2ryuu0wo285yu2me0to286gen2jitsu0wo387ta2bi0no288ha2te0ni289bo2ku2wa290sa2ga3-su2yo7-891G-(0)-7-392-93949596979899100101102103104105106wow_____________2(2)0wow2ro0107Hmen(2)3shi(3)2met(2)3-ta(2)3a(3)2me(2)3108-no(2)3ni(2)3oi(2)3kyuu(2)3109kaku(2)3de(2)3sou(2)3mi(3)2ra(2)3110-i(2)0wo(2)3shi(2)0ru(2)3den(5)(7)7111sen(5)(7)7no(5)(8)7kyou(5)(7)7-mei(5)(7)7ka(5)(3)2112ze(5)(7)7no(5)(7)7mi(5)(7)7chi(5)(7)7chou(5)(7)7113kaku(5)(7)7de(5)(7)7sou(5)(7)7gen(5)(7)7114za(5)(7)7i(5)(7)7ni(5)(7)7de(5)(7)7a(10)(10)12u(10)(12)11yo(12)(10)12115F (2x)-(10)11yu2re0ru2116se2kai0wo2117ko2e0ru2118jou2netsu0wo3119is2shun0no2120kai2kou0wo2121tsu2ge2ru2122sa2yo3na2ra2wo3123-(19)(21)ei2en0no2(17)(19)(16)(17)124(14)(16)hyou2ryuu0wo2125yu2me0to2126gen2jitsu0wo3127(19)(21)ta2bi0no2(17)(19)(16)(17)128(14)(16)ha2te0ni2129bo2ku2wa2130sa2ga3-su2yo7-8131I-(0)-7-3132i3tsu2mo5133-3134sa3ga3su2yo8135-(0)-7-3136i3tsu2mo5137-3138sa3ga3su2yo8139J-(0)-7-3140-1411421431441451461471483414944150Change tuning (R)