let ring1Intro=92fHBDBDfHfHBDBDfH442fHBDBDfHfHBDBDfH3CC1CC1BDBDxHxHESxHxHBDBDxHxHASxHlet ring4xHBDBDxHxHxHASxHxHBDBDxHxHxHASxH5CC1CC1BDBDxHxHxHESxHxHBDBDxHxHxHASxHlet ring6xHBDBDxHxHxHASxHxHBDBDxHxHESESES7VerseCC1CC1BDBDxHfHoHfHBDBDESfH8xHBDBDxHfHoHfHBDBDESBDBD9xHBDBDxHfHoHfHBDBDESfH10xHBDBDxHfHoHfHBDBDESBDBD11xHBDBDxHfHoHfHBDBDESfH12xHBDBDxHfHoHfHBDBDESBDBD13xHBDBDxHfHoHfHBDBDESfHlet ring14xHBDBDxHfHoHfHBDBDESBDBD15CC1CC1BDBDxHfHoHfHBDBDESfH16xHBDBDxHfHoHfHBDBDESBDBD17xHBDBDxHfHoHfHBDBDESfHlet ring18xHBDBDxHfHoHfHBDBDESBDBD19CC1CC1BDBDxHfHoHfHBDBDESfH20xHBDBDxHfHoHfHBDBDESBDBD21xHBDBDxHfHoHfHBDBDESfH22xHBDBDxHfHoHfHBDBDCC1CC1ESCC1CC1BDBD23ChorusCC1BDBDCC1ESCC1BDBDCC1ESBDBD24CC1BDBDCC1ESESCC1BDBDCC1ESBDBD25CC1BDBDCC1ESCC1BDBDCC1ESBDBD26CC1BDBDCC1ESESCC1BDBDCC1ESBDBD27CC1BDBDCC1ESCC1BDBDCC1ESBDBD28CC1BDBDCC1ESESCC1BDBDCC1ESBDBD29CC1BDBDCC1ESCC1BDBDCC1ESBDBD30fHfHlet ring31Bridge 1CC1CC1BDBDxHxHxHESxHxHBDBDxHxHxHASxH32xHBDBDxHxHxHASxHxHBDBDxHxHxHASxHlet ring33CC1CC1BDBDxHxHxHESxHxHBDBDxHxHxHASxH34xHBDBDxHxHxHASxHxHBDBDxHxHxHASxHlet ring35CC1CC1BDBDxHxHxHESxHxHBDBDxHxHxHASxH36xHBDBDxHxHxHASxHxHBDBDxHxHxHASxHlet ring37CC1CC1BDBDxHxHxHESxHxHBDBDxHxHxHASxH38xHBDBDxHxHxHASxHxHBDBDxHxHESESESlet ring39Verse 2CC1CC1BDBDxHfHoHfHBDBDESfH40xHBDBDxHfHoHfHBDBDESBDBD41xHBDBDxHfHoHfHBDBDESfH42xHBDBDxHfHoHfHBDBDESBDBDlet ring43CC1CC1BDBDxHfHoHfHBDBDESfH44xHBDBDxHfHoHfHBDBDESBDBD45xHBDBDxHfHoHfHBDBDESfH46xHBDBDxHfHoHfHBDBDCC1CC1ESCC1CC1BDBD47Chorus 2CC1BDBDCC1ESCC1BDBDCC1ESBDBD48CC1BDBDCC1ESESCC1BDBDCC1ESBDBD49CC1BDBDCC1ESCC1BDBDCC1ESBDBD50CC1BDBDCC1ESESCC1BDBDCC1ESBDBD51CC1BDBDCC1ESCC1BDBDCC1ESBDBD52CC1BDBDCC1ESESCC1BDBDCC1ESBDBD53CC1BDBDCC1ESCC1BDBDCC1ESBDBD54CC1BDBDCC1ESCC1BDBDCC1ES55Bridge 2CC1CC1BDBDESBDBD56BDBDESBDBD57CC1BDBDfHBDBDCC1fHBDBD58CC1fHBDBDESLTLTLT3let ringlet ring59CC1CC1BDBDfHESfHBDBD60CC1CC1BDBDfHESfHBDBD61CC1BDBDCC1fHBDBDCC1CC1fHBDBDlet ring62CC1CC1CC1fHCC1BDBDCC1ESCC1LTLTCC1LT363CC1CC1BDBDfHESfHBDBDlet ringlet ring64CC1CC1BDBDfHESfHBDBD65CC1CC1BDBDCC1CC1BDBD66CC1CC1BDBDCC1CC1BDBDlet ring67CC1CC1BDBDxHxHxH68Bridge 3BDBDBDBDBDBD69BDBDBDBDBDBDBDBD70BDBDxHBDBDxHBDBDxHBDBDfH71xHBDBDfHxHBDBDfHxHBDBDfHxHBDBDfH72xHBDBDfHxHBDBDfHxHBDBDfHxHBDBDfH73xHBDBDfHxHBDBDfHxHBDBDfHxHBDBDoH74xHBDBDfHxHBDBDfHxHBDBDfHxHBDBDfH75xHBDBDfHxHBDBDfHxHBDBDfHxHBDBDfH76xHBDBDfHxHBDBDfHxHBDBDfHxHBDBDfH77xHBDBDfHxHBDBDfHxHBDBDESESBDBDESlet ringlet ring78Guitar SoloCC1CC1BDBDfHxHBDBDfHxHBDBDfHxHBDBDfH79CC1CC1BDBDfHxHBDBDfHxHBDBDfHxHBDBDfHlet ringlet ring80CC1CC1BDBDfHxHBDBDfHxHBDBDfHxHBDBDfH81CC1CC1BDBDfHxHBDBDfHxHBDBDESESBDBDESlet ringlet ring82CC1CC1BDBDfHxHBDBDfHxHBDBDfHxHBDBDfH83CC1CC1BDBDfHxHBDBDfHxHBDBDfHxHBDBDfHlet ringlet ring84CC1CC1BDBDfHxHBDBDfHxHBDBDfHxHBDBDfH85CC1CC1BDBDfHxHBDBDfHxHBDBDfHxHBDBDfH86Final ChorusCC1BDBDCC1ESCC1BDBDCC1ESBDBD87CC1BDBDCC1ESESCC1BDBDCC1ESBDBD88CC1BDBDCC1ESCC1BDBDCC1ESBDBD89CC1BDBDCC1ESESCC1BDBDCC1ESBDBD90CC1BDBDCC1ESCC1BDBDCC1ESBDBD91CC1BDBDCC1ESESCC1BDBDCC1ESBDBD92CC1BDBDCC1ESCC1BDBDCC1ESBDBD93CC1BDBDCC1ESCC1BDBDCC1ESlet ring94OutroCC1CC1BDBDxHxHxHESxHxHBDBDxHxHxHASxH95xHBDBDxHxHxHASxHxHBDBDxHxHxHASoHlet ring96CC1CC1BDBDxHxHxHESxHxHBDBDxHxHxHASxH97xHBDBDxHxHxHASxHxHBDBDxHxHESESESESlet ring98CC1CC1BDBDxHxHxHESxHxHBDBDxHxHxHASxH99xHBDBDxHxHxHASxHxHBDBDxHxHxHASoHlet ring100CC1CC1BDBDxHxHxHESxHxHBDBDxHxHxHASxH101xHBDBDxHxHxHASxHLTBDBDLTBDBDLTLTLT3102CC2CC1BDBDCC2RCCC2CC2CC2(RC)CC2103CC2CC2CC2(RC)CC2