eBGDAE1Intro=80XXXXXXXXXXXX2162Skaterboi133@hotmail.com5577XXXX443Guitarra Jazz (Jazz Guitar)23332335XXXX455771010XXXX52333233556Distorsion (Distortion)1013XXXXXXXXXXXX101067810131281013XXXXXXXXXXXX101069810XXXXXX9½½10Verso 19½1112Aca se baja el volumen11331130102331411233115132016113311701023318Aca se sube1010810108XXXXXX10108XXXXXX10108XXXXXX10108XXXXX19Puente775775XXXXXX775XXXXXX775XXXXXX775XXXXX20886886XXXXXX886XXXXXX886XXXXXX886XXXXX21553XXXXXXXXXXXX22Estribillo775775775775886886886XXXXXX88623101081010810108101081010810108XXXXXX10108XXXXXX24775775775775886886886XXXXXX88625101081010810108101081010810108XXXXXX10108XXXXXX26775775775775886886886XXXXXX88627101081010810108101081010810108XXXXXX10108XXXXXX283003XXXXXXXXXXXX296306(6)31Verso 21123313213203311331340102333511233136132037113313801023339Puente1010810108XXXXXX10108XXXXXX10108XXXXXX10108XXXXX40775775XXXXXX775XXXXXX775XXXXXX775XXXXX41886886XXXXXX886XXXXXX886XXXXXX886XXXXX42553Esto se hace rasspando con la pua en las cuardas242424232323222222212121202020191919181818171717161616151515141414131313121212111111101010999XXXXXXXXXXXX43Estribillo775775775775886886886XXXXXX88644101081010810108X553X553XXXXXXX553XXXXXX45775775775775886886886XXXXXX88646101081010810108X553X553XXXXXXX553XXXXXX47775775775775886886886XXXXXX88648101081010810108X553X553XXXXXXX553XXXXXX493003XXXXXXXXXXXX50Solo6611111051661111105261110½536111054823155Verso 36565758(3)(5)(5)59Puente112331331123605677577567561113311311336255363Estribillo775775775775886886886XXXXXX88664101081010810108X553X553XXXXXXX553XXXXXX65775775775775886886886XXXXXX88666101081010810108X553X553XXXXXXX553XXXXXX67775775775775886886886XXXXXX88668101081010810108X553X553XXXXXXX553XXXXXX693003XXXXXXXXXXXX7061012121371775775775775886886886XXXXXX88672101081010810108X553X553XXXXXXX553XXXXXX73775775775775886886886XXXXXX88674101081010810108X553X553XXXXXXX553XXXXXX75775775775775886886886XXXXXX88676101081010810108X553X553XXXXXXX553XXXXXX773003XXXXXXXXXXXX7867980(6)
Shift pitch (R)