You'll need a Plus subscription and a desktop browser to print this page
https://www.songsterr.com/a/wa/plus
gDAE1=104442【前奏】:83881245555868788981099101010108118812125135581481588516321733251881988122052155822823889241092510101026827881228529558308318853232333325348358812365375583883988940109411010104284388124454555846847885483249332550没有人在热河路谈恋爱8851885255535554总有人在天亮时伤感88558856101057101058如果年轻时你没来过热河路8859886055615562那你现在的生活是不是很幸福88638864101065101066【间奏】:101012129127126768161616171617691714707101214121012711457772712121412147314127410101212912712751719761716161716171719771719787101214121012791412141412148012121481128288388128458555886887889881098910101090891881292593558948958859632973325988998812100510155810281038891041091051010101068107881210851095581108111885112321133325114没有人在热河路谈恋爱88115881165511755118总有人在天黑时伤感881198812010101211010122如果年轻时你来过热河路88123881245512555126那你现在是不是已经对他们厌恶881278812810101291010130没有新的衣服能让你爱恋88131881325513355134总有一种天气让我怀念881358813610101371010138醒来或者吃饱又是一年88139881405514155142相遇然后分别就在一天881438814410101451010146【尾奏】:881478814855149551508815188152101015310101548815588156551575515888159881601010161【主音吉他进】:101016288163881645516555166881678816810101691010170881718817255173551748817588176101017710101788817988180551815518288183881841010185101018688187881885518955190881918819210101931010194881958819655197551988819988200101020110102028820388204552055520688207882081010209101021031 Add comment2 Add comment3 Add comment4 Add comment5 Add comment6 Add comment7 Add comment8 Add comment9 Add comment10 Add comment11 Add comment12 Add comment13 Add comment14 Add comment15 Add comment16 Add comment17 Add comment18 Add comment19 Add comment20 Add comment21 Add comment22 Add comment23 Add comment24 Add comment25 Add comment26 Add comment27 Add comment28 Add comment29 Add comment30 Add comment31 Add comment32 Add comment33 Add comment34 Add comment35 Add comment36 Add comment37 Add comment38 Add comment39 Add comment40 Add comment41 Add comment42 Add comment43 Add comment44 Add comment45 Add comment46 Add comment47 Add comment48 Add comment49 Add comment50 Add comment51 Add comment52 Add comment53 Add comment54 Add comment55 Add comment56 Add comment57 Add comment58 Add comment59 Add comment60 Add comment61 Add comment62 Add comment63 Add comment64 Add comment65 Add comment66 Add comment67 Add comment68 Add comment69 Add comment70 Add comment71 Add comment72 Add comment73 Add comment74 Add comment75 Add comment76 Add comment77 Add comment78 Add comment79 Add comment80 Add comment81 Add comment82 Add comment83 Add comment84 Add comment85 Add comment86 Add comment87 Add comment88 Add comment89 Add comment90 Add comment91 Add comment92 Add comment93 Add comment94 Add comment95 Add comment96 Add comment97 Add comment98 Add comment99 Add comment100 Add comment101 Add comment102 Add comment103 Add comment104 Add comment105 Add comment106 Add comment107 Add comment108 Add comment109 Add comment110 Add comment111 Add comment112 Add comment113 Add comment114 Add comment115 Add comment116 Add comment117 Add comment118 Add comment119 Add comment120 Add comment121 Add comment122 Add comment123 Add comment124 Add comment125 Add comment126 Add comment127 Add comment128 Add comment129 Add comment130 Add comment131 Add comment132 Add comment133 Add comment134 Add comment135 Add comment136 Add comment137 Add comment138 Add comment139 Add comment140 Add comment141 Add comment142 Add comment143 Add comment144 Add comment145 Add comment146 Add comment147 Add comment148 Add comment149 Add comment150 Add comment151 Add comment152 Add comment153 Add comment154 Add comment155 Add comment156 Add comment157 Add comment158 Add comment159 Add comment160 Add comment161 Add comment162 Add comment163 Add comment164 Add comment165 Add comment166 Add comment167 Add comment168 Add comment169 Add comment170 Add comment171 Add comment172 Add comment173 Add comment174 Add comment175 Add comment176 Add comment177 Add comment178 Add comment179 Add comment180 Add comment181 Add comment182 Add comment183 Add comment184 Add comment185 Add comment186 Add comment187 Add comment188 Add comment189 Add comment190 Add comment191 Add comment192 Add comment193 Add comment194 Add comment195 Add comment196 Add comment197 Add comment198 Add comment199 Add comment200 Add comment201 Add comment202 Add comment203 Add comment204 Add comment205 Add comment206 Add comment207 Add comment208 Add comment209 Add comment210 Add commentChange tuning (R)
Get App