1Intro=120442oT3oT4oT5oT6oT7oT8oT9oT10VerseoT11oT12oT13oT14oT15oT16oT17oT18oT19oT20oT21oT22oT23oT24oT25oT26ChorusoT27oT28oT29oT30oT31oT32oT33oT34VerseoT35oT36oT37oT38oT39oT40oT41oT42oT43oT44oT45oT46oT47oT48oT49oT50ChorusoT51oT52oT53oT54oT55oT56oT57oT58oT59oT60oT61oT62oT63oT64oT65oT66oT67oT68oT69oT70oT71oT72oT73oT74oT75oT76oT77oT78oT79oT80oT81oT82oT83oT84oT85oT86oT87oT88oT89oT