1=85242Versos 1Couplet 1CC1BDxHxHSxHxHBDxHxHSoH443xHBDxHxHSxHxHBDxHxHSoH4xHBDxHxHSxHxHBDxHxHSoH5xHBDxHxHSxHxHBDSoHxHSxH6Versos 2xHBDxHxHSxHxHBDxHxHSoH7xHBDxHxHSxHxHBDxHxHSoH8xHBDxHxHSxHxHBDxHxHSoH9xHBDxHxHSxHxHBDSoHxHSxH10Versos 3xHBDxHxHSxHxHBDxHxHSoH11xHBDxHxHSxHxHBDxHxHSoH12xHBDxHxHSxHxHBDxHxHSoH13xHBDxHxHSxHxHBDSoHxHSxH14Versos 4xHBDxHxHSxHxHBDxHxHSoH15xHBDxHxHSxHxHBDxHxHSoH16xHBDxHxHSxHxHBDxHxHSoH17xHBDxHxHSxHxHBDSoHSSLTLT18RefrãoRefrain 1RCBDRCRCSRCRCBDRCRCSRC19RCBDRCRCSRCRCBDSRCRCSRCSS20Refrain 1RCBDRCRCSRCRCBDRCRCSRC21RCBDRCRCSRCBDSRCSRCBDRCSRCSS22Refrain 1RCBDRCRCSRCRCBDRCRCSRC23RCBDRCRCSRCRCBDSRCRCSRCSS24Refrain 1RCBDRCRCSRCRCBDRCRCSRC25RCBDRCRCSRCBDSRCHMTLMTLTFTFT26Versos 1Couplet 1CC1BDxHxHSxHxHBDxHxHSoH27xHBDxHxHSxHxHBDxHxHSoH28xHBDxHxHSxHxHBDxHxHSoH29xHBDxHxHSxHxHBDSoHxHSxH30Versos 2xHBDxHxHSxHxHBDxHxHSoH31xHBDxHxHSxHxHBDxHxHSoH32xHBDxHxHSxHxHBDxHxHSoH33xHBDxHxHSxHxHBDSoHxHSxH34Versos 3xHBDxHxHSxHxHBDxHxHSoH35xHBDxHxHSxHxHBDxHxHSoH36xHBDxHxHSxHxHBDxHxHSoH37xHBDxHxHSxHxHBDSoHxHSxH38Versos 4xHBDxHxHSxHxHBDxHxHSoH39xHBDxHxHSxHxHBDxHxHSoH40xHBDxHxHSxHxHBDxHxHSoH41xHBDxHxHSxHxHBDSoHSSLTLT42RefrãoRefrain 1RCBDRCRCSRCRCBDRCRCSRC43RCBDRCRCSRCRCBDSRCRCSRCSS44Refrain 1RCBDRCRCSRCRCBDRCRCSRC45RCBDRCRCSRCBDSRCSRCBDRCSRCSS46Refrain 1RCBDRCRCSRCRCBDRCRCSRC47RCBDRCRCSRCRCBDSRCRCSRCSS48Refrain 1RCBDRCRCSRCRCBDRCRCSRC49RCBDRCRCSRCBDSRCHMTLMTLTFTFT50SoloRefrain 1CC1BDxHxHSxHxHBDxHxHSoH51xHBDxHxHSxHBDSSSS52Refrain 1CC1BDxHxHSxHxHBDxHxHSoH53xHBDxHxHSBDSSBDSSS54Refrain 1CC1BDxHxHSxHxHBDxHxHSoH55xHBDxHxHSxHBDSSSS56Refrain 1CC1BDxHxHSxHxHBDxHxHSoH57CC1BDxHxHSBDSHMTLMTLTFTFT58Versos 1Couplet 1CC1BDxHxHSxHxHBDxHxHSoH59xHBDxHxHSxHxHBDxHxHSoH60xHBDxHxHSxHxHBDxHxHSoH61xHBDxHxHSxHxHBDSoHxHSxH62Versos 2xHBDxHxHSxHxHBDxHxHSoH63xHBDxHxHSxHxHBDxHxHSoH64xHBDxHxHSxHxHBDxHxHSoH65xHBDxHxHSxHxHBDSoHxHSxH66Versos 3xHBDxHxHSxHxHBDxHxHSoH67xHBDxHxHSxHxHBDxHxHSoH68xHBDxHxHSxHxHBDxHxHSoH69xHBDxHxHSxHxHBDSoHxHSxH70Versos 4xHBDxHxHSxHxHBDxHxHSoH71xHBDxHxHSxHxHBDxHxHSoH72xHBDxHxHSxHxHBDxHxHSoH73xHBDxHxHSxHxHBDSoHSSLTLT74RefrãoRefrain 1RCBDRCRCSRCRCBDRCRCSRC75RCBDRCRCSRCRCBDSRCRCSRCSS76Refrain 1RCBDRCRCSRCRCBDRCRCSRC77RCBDRCRCSRCBDSRCSRCBDRCSRCSS78Refrain 1RCBDRCRCSRCRCBDRCRCSRC79RCBDRCRCSRCRCBDSRCRCSRCSS80=50CC2xHCC1xH81=50CC2CC2CC2CC2CC2CC2CC2CC2