eBGDAElet ringlet ring1intro=120(0)(4)(4)(0)(4)(4)(0)(4)(4)(0)(4)(4)642=110E1221224let ringlet ring31212240A2252322446B44444let ring7(0)(4)(4)(0)(4)(4)(0)(4)(4)(0)(4)(4)648E122EXXX122XXXXXX449A222XXXA222XXXXXX10E122EXXX122XXXXXX11442XXX442XXXXXX12E122EXXX122XXXXXX13A222XXXA222XXXXXX14E122EXXX122XXXXXX15442XXX442XXXXXX16E122EXXX122XXXXXX17A222XXXA222XXXXXX18E122EXXXE122XXXXXX19A222XXXA222XXXXXX20B5442XXX442442442442let ringlet ringlet ring21B544244244244244244244244222=110E1221224231212224022Add annotation1 Add annotationAdd annotation2 Add annotationAdd annotation3 Add annotationAdd annotation4 Add annotationAdd annotation5 Add annotationAdd annotation6 Add annotationAdd annotation7 Add annotationAdd annotation8 Add annotationAdd annotation9 Add annotationAdd annotation10 Add annotationAdd annotation11 Add annotationAdd annotation12 Add annotationAdd annotation13 Add annotationAdd annotation14 Add annotationAdd annotation15 Add annotationAdd annotation16 Add annotationAdd annotation17 Add annotationAdd annotation18 Add annotationAdd annotation19 Add annotationAdd annotation20 Add annotationAdd annotation21 Add annotationAdd annotation22 Add annotationAdd annotation23 Add annotationAdd annotation24 Add annotationChange tuning (R)