1=260442345678vs9xHBDxHBDxHSxHBD10xHxHSxHxHS11xHBDxHBDxHSxHBD12xHxHSxHxHS13xHBDxHBDxHSxHBD14xHxHSxHxHS15xHBDxHBDxHSxHBD16xHxHSxHxHS17Verse 1xHBDxHBDxHSxHBD18xHxHSxHxHS19xHBDxHBDxHSxHBD20xHxHSxHxHS21xHBDxHBDxHSxHBD22xHxHSxHxHS23xHBDxHBDxHSxHBD24xHxHSxHxHS25xHBDxHBDxHSxHBD26xHxHSxHxHS27xHBDxHBDxHSxHBD28xHxHSxHxHS29xHBDxHBDxHSxHBD30xHxHSxHxHS31xHBDxHBDxHSxHBD32xHxHSxHxHS33xHBDxHBDxHSxHBD34xHxHSxHxHS35xHBDxHBDxHSxHBD36xHxHSxHxHS37xHBDxHBDxHSxHBD38xHxHSxHxHS39xHBDxHBDxHSxHBD40xHxHSxHxHS41xHBDxHBDxHSxHBD42xHxHSxHxHS43xHBDxHBDxHSxHBD44xHxHSxHxHS45xHBDxHBDxHSxHBD46xHxHSxHxHS47xHBDxHBDxHSxHBD48xHxHSxHxHS49BridgeoHBDoHBDoHSoHBD50oHoHSoHoHS51oHBDoHBDoHSoHBD52oHoHSoHoHS53oHBDoHBDoHSoHBD54oHoHSoHoHS55oHBDoHBDoHSoHBD56oHoHSoHoHS57ChorusoHBDoHS58oHBDBDoHS59oHBDoHS60oHBDBDCCS61oHBDoHS62oHBDBDoHSCCBD63BDoHS64oHBDBDoHS65oHBDoHS66oHBDBDoHS67oHBDoHS68oHBDBDCCS69oHBDoHS70oHBDBDoHSCCBD71(CC)(CC)(CC)72(CC)CCCCCC73oHBDoHBDoHSoHBD74oHoHSoHoHS75oHBDoHBDoHSoHBD76oHoHSoHoHS77oHBDoHBDoHSoHBD78oHoHSoHoHS79oHBDoHBDoHSoHBD80oHoHSoHoHS81xHBDxHBDxHSxHBD82xHxHSxHxHS83xHBDxHBDxHSxHBD84xHxHSxHxHS85Verse 2xHBDxHBDxHSxHBD86xHxHSxHxHS87xHBDxHBDxHSxHBD88xHxHSxHxHS89xHBDxHBDxHSxHBD90xHxHSxHxHS91xHBDxHBDxHSxHBD92xHxHSxHxHS93xHBDxHBDxHSxHBD94xHxHSxHxHS95xHBDxHBDxHSxHBD96xHxHSxHxHS97xHBDxHBDxHSxHBD98xHxHSxHxHS99xHBDxHBDxHSxHBD100xHxHSxHxHS101xHBDxHBDxHSxHBD102xHxHSxHxHS103xHBDxHBDxHSxHBD104xHxHSxHxHS105oHBDoHBDoHSoHBD106oHoHSoHoHS107oHBDoHBDoHSoHBD108oHoHSoHoHS109oHBDoHBDoHSoHBD110oHoHSoHoHS111oHBDoHBDoHSoHBD112oHoHSoHoHS113ChorusoHBDoHS114oHBDBDoHS115oHBDoHS116oHBDBDCCS117oHBDoHS118oHBDBDoHSCCBD119BDoHS120oHBDBDoHS121oHBDoHS122oHBDBDoHS123oHBDoHS124oHBDBDCCS125oHBDoHS126oHBDBDoHSCCBD127(CC)(CC)(CC)128(CC)CCCCCC129oHBDoHBDoHSoHBD130oHoHSoHoHS131oHBDoHBDoHSoHBD132oHoHSoHoHS133oHBDoHBDoHSoHBD134oHoHSoHoHS135oHBDoHBDoHSoHBD136oHoHSoHoHS137xHBDxHBDxHSxHBD138xHxHSxHxHS139xHBDxHBDxHSxHBD140xHxHSxHxHS141xHBDxHBDxHSxHBD142xHxHSxHxHS143xHBDxHBDxHSxHBD144xHxHSxHxHS145xHBDxHBDxHSxHBD146xHxHSxHxHS147xHBDxHBDxHSxHBD148xHxHSxHxHS149xHBDxHBDxHSxHBD150xHxHSxHxHS151xHBDxHBDxHSxHBD152xHxHSxHxHS153xHBDxHBDxHSxHBD154xHxHSxHxHS155xHBDxHBDxHSxHBD156xHxHSxHxHS157xHBDxHBDxHSxHBD158xHxHSxHxHS159xHBDxHBDxHSxHBD160xHxHSxHxHS161162Section 1163164165