1=175SBDxHBDSoH442xHxHoHxHSxHBDoH3SBDxHBDSoH4xHxHoHxHSxHoH5SBDxHBDSoH6xHxHoHxHSxHBDoH7SBDxHBDSoH8xHxHoHxHSxHoH9SBDxHBDSoH10xHxHoHxHSxHBDoH11SBDxHBDSoH12xHxHoHxHSxHoH13SBDxHBDSoH14xHxHoHxHSxHBDoH15SBDxHBDSoH16xHxHoHxHSxHoH17SBDxHBDSoH18xHxHoHxHSxHBDoH19SBDxHBDSoH20xHxHoHxHSxHoH21SBDxHBDSoH22xHxHoHxHSxHBDoH23SBDxHBDSoH24xHxHoHxHSxHoH25SBDxHBDSoH26xHxHoHxHSxHBDoH27SBDxHBDSoH28xHxHoHxHSxHoH29SBDxHBDSoH30xHxHoHxHSxHBDoH31SBDxHBDSoH32THE EMPIRE NEVER ENDED!!33CC1BDCC1SCC1BDCC1S34CC1BDCC1SCC1BDCC1S35CC1BDCC1SCC1BDCC1S36CC1BDCC1SCC1BDBDCC1S37CC1BDCC1SCC1BDCC1S38CC1BDCC1SCC1BDCC1S39CC1BDCC1SCC1BDCC1S40CC1BDCC1SCC1SBDSSSLT41CC1BDCC1SCC1BDCC1S42CC1BDCC1SCC1BDCC1S43CC1BDCC1SCC1BDCC1S44CC1BDCC1SCC1BDBDCC1S45CC1BDCC1SCC1BDCC1S46CC1BDCC1SCC1BDCC1S47CC1BDCC1SCC1BDCC1S48CC1BDCC1SCC1SBDSSSLTSS49CC2BDBDCC2SBDCC2BDBDCC2SBD50CC2BDBDCC2SBDCC2BDBDCC2SBD51CC1SBDBDSCSBDBDCC1SBD52BDSCSBDBDSCSLTHFTLFTS53CC2BDBDCC2SBDCC2BDBDCC2SBD54CC2BDBDCC2SBDCC2BDBDCC2SBD55CC1SBDSSBDSSCSBDSSBDSCC1SBDS56SBDSSCBDBDSCSLTHFTLFTS57CC2BDBDCC2SBDCC2BDBDCC2SBD58CC2BDBDCC2SBDCC2BDBDCC2SBD59SBDLTBDLFTBDoHBDLTBDLFTBDSBDLTBD60LFTBDoHBDLTBDHFTBDSBDLTBDHFTBDoHBD61LFTBDLTBDSBDLFTBDSBDBDSBDBD62CC2BDBDCC2SBDCC2BDBDCC2SBD63CC2BDBDCC2SBDCC2BDBDCC2SBD64SBDLTBDLFTBDoHBDLTBDLFTBDSBDLTBD65LFTBDoHBDLTBDHFTBDSBDLTBDHFTBDoHBD66LFTBDLTBDSBDLFTBDSBDBDSBDBD67CC1BDoHBD68CC1BD69oHBD70=190CC1BDoHBD71CC1BD72oHBD73=205CC1BDoHBD74CC1BD75oHBD76=220CC1BDoHBD77CC1BD78=175oHSBDoHSBDoHSBDoHSBD79CC1BDCC1SCC1BDCC1S80CC1BDCC1SCC1BDCC1S81CC1BDCC1SCC1BDCC1S82CC1BDCC1SCC1BDBDCC1S83CC1BDCC1SCC1BDCC1S84CC1BDCC1SCC1BDCC1S85CC1BDCC1SCC1BDCC1S86CC1BDCC1SCC1SBDSSSLT87CC1BDCC1SCC1BDCC1S88CC1BDCC1SCC1BDCC1S89CC1BDCC1SCC1BDCC1S90CC1BDCC1SCC1BDBDCC1S91CC1BDCC1SCC1BDCC1S92CC1BDCC1SCC1BDCC1S93CC1BDCC1SCC1BDCC1S94CC1BDCC1SCC1SBDSSSLTSS95oHBDoHBDoHBDoHBDoHSoHBDoHBD7896oHBDoHBDoHBDoHBDoHSxH97oHBDoHBDoHBDoHBDoHSoHBDoHBD98oHBDoHBDoHBDoHBDoHSxH99oHBDoHBDoHBDoHBDoHSoHBDoHBD100oHBDoHBDoHBDoHBDoHSxH101oHBDoHBDoHBDoHBDoHSoHBDoHBD102oHBDoHBDoHHFToHSHFT