You'll need a Plus subscription and a desktop browser to print this page
https://www.songsterr.com/a/wa/plus
eBGDAE1Intro=12055335533442XXXXXX35533553345Verse 1This5533aain'tsongforthe6bro-ken-hear-ted755335533XXXXXX55338No9si-55335533lentprayerfor10faithde-par-ted1155335533XXXXXX55331213And I553gon-553ain'tnabejusta14faceinthecrowdYou'regon-na15hear331my331voicewhenI16shoutitoutaloud17It'smy18Refrainlife533XXXnowXXXIt's19664XXXorne-ver20866Igon-XXXnaXXXain't21live331verXXXfor-e-22533Iwan-XXXnaXXXjust23live664a-liveXXXwhileI'm24331251226533heartlikeXXXanXXXMyis27o-664wayXXXpenhigh-28866Fran-said,XXX"IXXXLikekie29did331way"XXXitmy30533Iwan-XXXnaXXXjust31live664a-liveXXXwhileI'm3233133It's1my234Interludelife553355333536553355333738Verse 2This5533foronesiswhostood39theirground4055335533XXXXXX553341For42Tom-5533and5533myGi-nawho43ne-verbackeddown4455335533XXXXXX553345To-46mor-5533get-5533row'stinghar-der,make47nomis-takeLuck48331e-331ain'tvenlu-cky,got-ta49makeyourownbreaks50It'smy51Refrainlife533it'sXXXnowXXXAnd52664XXXorne-ver53866Igon-XXXnaXXXain't54live331XXXfor-ever55533Iwan-XXXnaXXXjust56live664a-liveXXXwhileI'm57331581259533heartlikeXXXanXXXMyis60o-664wayXXXpenhigh-61866Fran-said,XXX"IXXXLikekie62did331way"XXXitmy63533Iwan-XXXnaXXXjust64live664a-liveXXXwhileI'm65331'Cause it's66my1life267Solo664664XXX664664XXX68664664XXX664664XXX69886886XXX886886XXX70886886XXX886886XXX71664664XXX664664XXX72664664XXX664664XXX73331331XXX331331XXX7433133133133133133133133175BridgeYou bet-5533terstandtallWhenthey're76cal-lingyououtDon't77bend,don'tbreakBa-by,78don'tbackdown7955335533It'smy80Refrainlife533'sXXXnowXXXIt-81664XXXorne-ver82866Igon-XXXnaXXX'Causeain't83live331erXXXfor-ev-84533Iwan-XXXnaXXXjust85live664a-liveXXXwhileI'm86331871288533heartlikeXXXanXXXMyis89o-664wayXXXpenhigh-90866Fran-said,XXX"IXXXLikekie91did331way"XXXitmy92533Iwan-XXXnaXXXjust93live664a-liveXXXwhileI'm94331951296533it'sXXXnowXXXAnd97664XXXorne-ver98866Igon-XXXnaXXXain't99live331erXXXfor-ev-100533Iwan-XXXnaXXXjust101live664a-liveXXXwhileI'm10233110312104533heartlikeXXXanXXXMyis105o-664wayXXXpenhigh-106866Fran-said,XXX"IXXXLikekie107did331way"XXXitmy108533Iwan-XXXnaXXXjust109live664a-liveXXXwhileI'm110331'CauseP. M.111it's31313131my32323232112life!Change tuning (R)
Get Plus