1=1204423xHBDBDxHxHxHBD4(S)xH(S)(S)xHBD(S)xH(S)BDoH5RCxHBDBDxHxHxHBD6(S)xH(S)(S)xHBD(S)xH(S)BDoH7xHBDBDxHxHxHBD8(S)xH(S)(S)xHBD(S)xH(S)BDoH9xHBDBDxHxHxHBD10xHxHCC1BDCC2BD11CC1BDBD(oH)(oH)S(oH)BD12(oH)BD(oH)BDBD(oH)SBDBD(oH)SSBD13(oH)BDBD(oH)(oH)S(oH)BD14(oH)BDBD(oH)BDSBDHFTLFT15CC1BDBD(oH)(oH)S(oH)BD16(oH)BD(oH)BD(oH)SBD(oH)SSBD17CC1BDBD(oH)(oH)S(oH)BD18(oH)BD(oH)BD(oH)SBD(oH)HFTHFTBD19CC1BDBD(oH)(oH)S(oH)BD20(oH)BD(oH)BD(oH)SBD(oH)SSBD21CC1BDBD(oH)(oH)S(oH)BD22(oH)SSBDHFTHFTBDSBD23CC1BDBD(oH)(oH)S(oH)BD24(oH)BD(oH)BD(oH)SBD(oH)SSBD25CC1BDBD(oH)(oH)S(oH)BD26BD(oH)S(oH)SBDSS(oH)BDSSSS27CC1BDBDBDBDBD28