eBGDAE1=144442Intro7586979797979797375869797979797974758697979797979757586979797XXX126Verso 1XXXXXXXXXXXXXXXX12XXXX127XXXXXXXX12XXXX128XXXXXXXXXXXXXXXX12XXXX129XXXXXXXX12XXXX1210XXXXXXXXXXXXXXXX12XXXX1211XXXXXXXX12XXXX1212XXXXXXXXXXXXXXXX12XXXX1213XXXXXXXX12XXXX1214Verso 220425355344215204253553442162042535534421720425355344218Verso 3XXXXXXXXXXXXXXXX12XXXX1219XXXXXXXX12XXXX1220XXXXXXXXXXXXXXXX12XXXX1221XXXXXXXX12XXXX1222Coro7586979797979797237586979797979797247586979797979797257586979797XXX1226Verso 4XXXXXXXXXXXXXXXX12XXXX1227XXXXXXXX12XXXX1228XXXXXXXXXXXXXXXX12XXXX1229XXXXXXXX12XXXX1230XXXXXXXXXXXXXXXX12XXXX1231XXXXXXXX12XXXX1232XXXXXXXXXXXXXXXX12XXXX1233XXXXXXXX12XXXX1234Verso 520425355344235204253553442362042535534423720425355344238Verso 6XXXXXXXXXXXXXXXX12XXXX1239XXXXXXXX12XXXX1240XXXXXXXXXXXXXXXX12XXXX1241XXXXXXXX12XXXX1242Coro7586979797979797437586979797979797447586979797979797457586979797XXX12467586979797979797477586979797979797487586979797979797497586979797XXX1250203142532031425351203142532031425352203142532031425353203142532031425354Verso 7203142532031425355203142532031425356203142532031425357203142532031425358Solo1215full1215full1215full1215full591215fullXXX1214full1214full141214601214121412141261141212141262111214121163121412151214111211641514121415121415121411121411131565121415141215141314662042675342XXXXXXXXXXXX4268Verso 8XXXXXXXXXXXXXXXX12XXXX1269XXXXXXXX12XXXX1270XXXXXXXXXXXXXXXX12XXXX1271XXXXXXXX12XXXX1272XXXXXXXXXXXXXXXX12XXXX1273XXXXXXXX12XXXX1274XXXXXXXXXXXXXXXX12XXXX1275XXXXXXXX12XXXX1276Verso 920425355344277204253553442782042535534427920425355344280Verso 10XXXXXXXXXXXXXXXX12XXXX1281XXXXXXXX12XXXX1282XXXXXXXXXXXXXXXX12XXXX1283XXXXXXXX12XXXX1284Coro7586979797979797857586979797979797867586979797979797877586979797XXX12887586979797979797897586979797979797907586979797979797917586979797XXX1292203142532031425393203142532031425394203142532031425395203142532031425396Outro2031425320314253972031425320314253982031425320314253992031425320314253100VIVA CHILE MIERDA20101Y LOS CHANCHO EN PIEDRA !!
Shift pitch (R)