1Intro=116xHBDxHxHBDoH442xHBDxHxHBDoHBD3Verse 1CCBDxHxHBDoH4xHBDxHxHBDoH5xHBDxHxHBDoH6xHSSxHSxHSoH7CCBDxHxHBDoH8xHBDxHxHBDoH9xHBDxHxHBDoH10xHSSxHSxHSoH11CCBDxHxHBDoH12xHBDxHxHBDoH13xHBDxHxHBDoH14xHSSxHSxHSoH15CCBDxHxHBDoH16xHBDxHxHBDoHBD17xHSSxHSxHSoHBD18xHSSxHSxHSoHBD19xHSSxHSxHSoH20xHBDxHxHSBDoH21Verse 2CCBDxHxHBDoH22xHBDxHxHBDoH23xHBDxHxHBDoH24xHSSxHSxHSoH25CCBDxHxHBDoH26xHBDxHxHBDoH27xHBDxHxHBDoH28xHSSxHSxHSoH29CCBDxHxHBDoH30xHBDxHxHBDoH31xHBDxHxHBDoH32xHSSxHSxHSoH33CCBDxHxHBDoH34xHBDxHxHBDoHBD35xHSSxHSxHSoHBD36xHSSxHSxHSoHBD37xHSSxHSxHSoH38xHBDxHxHSBDoH39Outro VerseCCBDxHxHBDoH40xHBDxHxHBDoH41xHBDxHxHBDoH42xHSSxHSxHSoH43xHBDxHxHBDoH44xHSSxHSxHSoHMTLT45CCFTBD4647