1=73StxStxStxStx242V144345FTSFTS6fHFTBDxHSFTBDfHFTBDxHSfHFTBDxHSfHFTBDFTBDxHS7fHFTBDxHSFTBDfHFTBDxHSfHFTBDxHSfHFTBDFTBDxHS8fHFTBDxHSFTBDfHFTBDxHSfHFTBDxHSfHFTBDFTBDxHS9fHFTBDxHSFTBDfHFTBDxHSfHFTBDxHSfHFTBDSxHSxHSxHS10fHFTBDxHSFTBDfHFTBDxHSfHFTBDxHSfHFTBDFTBDxHS11fHFTBDxHSFTBDfHSxHFTBDSfHFTBDxHSFTBDfHSxHFTBDS12fHFTBDxHSFTBDfHFTBDxHSfHFTBDxHSfHFTBDFTBDxHS13fHFTBDxHSFTBDfHSxHFTBDSfHFTBDxHSfHFTBDFTSxHFTSFTS14V2fHFTBDxHSfHFTBDxHSfHFTBDxHSfHFTBDFTBDxHS15fHFTBDxHSfHFTBDxHSfHFTBDxHSfHFTBDFTBDxHS16fHFTBDxHSfHFTBDxHSfHFTBDxHSfHFTBDFTBDxHS17fHFTBDxHSfHFTBDxHSfHFTBDxHSfHFTBDxHSxHS18fHFTBDxHSfHFTBDxHSfHFTBDxHSfHFTBDFTBDxHS19fHFTBDxHSfHFTBDxHSfHFTBDxHSfHFTBDFTBDxHS20fHFTBDxHSfHFTBDxHSfHFTBDxHSfHFTBDFTBDxHS21fHFTBDxHSfHFTBDxHSfHFTBDxHSfHFTBDFTBDFTBDxHS22fHFTBDCCxHSFTBDfHFTBDxHSfHFTBDxHSfHFTBDFTBDxHSCC23fHFTBDxHSFTBDfHSxHFTBDSfHFTBDxHSFTBDfHSxHFTBDS24fHFTBDCCxHSFTBDfHFTBDxHSfHFTBDxHSfHFTBDFTBDxHS25fHFTBDxHSFTBDfHSxHFTBDSfHFTBDxHSfHFTBDFTSxHFTSFTS26ChorusfHFTBDCCxHSFTBDfHFTBDxHSfHFTBDxHSFTBDfHFTBDxHS27fHFTBDxHSFTBDfHFTBDxHSfHFTBDxHSFTBDfHFTBDxHSS28fHFTBDCCxHSFTBDfHFTBDxHSfHFTBDxHSFTBDfHFTBDxHS29fHFTBDxHSFTBDfHFTBDxHSfHFTBDxHSFTBDfHFTBDxHSSS30fHFTBDCCxHSFTBDfHFTBDxHSfHFTBDxHSFTBDfHSxHFTBDSFTBD31FTBDSxHSCCFTBDfHFTBDxHSfHFTBDxHSFTBDfHFTBDxHSS32fHFTBDCCxHSFTBDfHFTBDxHSfHFTBDxHSFTBDfHFTBDxHS33fHFTBDxHSFTBDfHFTBDxHSfHFTBDxHSFTBDfHFTBDxHS34V3fHFTBDCCxHSfHFTBDxHSfHFTBDxHSfHFTBDFTBDxHS35fHFTBDxHSfHFTBDxHSfHFTBDxHSfHFTBDFTBDxHS36fHFTBDxHSfHFTBDxHSfHFTBDxHSfHFTBDFTBDxHS37fHFTBDxHSfHFTBDxHSfHFTBDxHSfHFTBDxHSxHS38fHFTBDxHSfHFTBDxHSfHFTBDxHSfHFTBDFTBDxHS39fHFTBDxHSfHFTBDxHSfHFTBDxHSfHFTBDFTBDxHS40fHFTBDxHSfHFTBDxHSfHFTBDxHSfHFTBDFTBDxHS41fHFTBDxHSfHFTBDxHSfHFTBDxHSfHFTBDFTBDFTBDxHS42fHFTBDCCxHSFTBDfHFTBDxHSfHFTBDxHSfHFTBDFTBDxHSCC43fHFTBDxHSFTBDfHSxHFTBDSfHFTBDxHSFTBDfHSxHFTBDS44fHFTBDCCxHSFTBDfHFTBDxHSfHFTBDxHSfHFTBDFTBDxHS45fHFTBDxHSFTBDfHSxHFTBDSfHFTBDxHSfHFTBDFTSxHFTSFTS46Chorus 2fHFTBDCCxHSFTBDfHFTBDxHSfHFTBDxHSFTBDfHFTBDxHS47fHFTBDxHSFTBDfHFTBDxHSfHFTBDxHSFTBDfHFTBDxHSS48fHFTBDCCxHSFTBDfHFTBDxHSfHFTBDxHSFTBDfHFTBDxHS49fHFTBDxHSFTBDfHFTBDxHSfHFTBDxHSFTBDfHFTBDxHSSS50fHFTBDCCxHSFTBDfHFTBDxHSfHFTBDxHSFTBDfHSxHFTBDSFTBD51FTBDSxHSCCFTBDfHFTBDxHSfHFTBDxHSFTBDfHFTBDxHSSS52fHFTBDCCxHSFTBDfHFTBDxHSfHFTBDxHSFTBDfHFTBDxHS53fHFTBDxHSCCFTBDfHFTBDxHSCCfHFTBDxHSFTBDfHSFTBDSxHSS54fHrbFTBDCCrbxHSFTBDfHrbFTBDrbxHSfHrbFTBDrbxHSFTBDfHrbFTBDrbxHSS55fHrbFTBDrbxHSFTBDfHrbFTBDrbxHSfHrbFTBDrbxHSFTBDfHrbFTBDrbxHS56fHrbFTBDCCrbxHSFTBDfHrbFTBDrbxHSfHrbFTBDrbxHSFTBDfHrbFTBDrbxHS57fHrbFTBDrbxHSFTBDfHrbFTBDrbxHSfHrbFTBDrbxHSSfHrbFTBDSrbxHSSS58fHFTBDCCxHSFTBDfHFTBDxHSfHFTBDxHSFTBDfHFTBDxHS59fHrbFTBDrbxHSCCFTBDfHrbFTBDrbxHSfHrbFTBDrbxHSFTBDfHrbFTBDrbxHS60fHrbFTBDCCrbxHSFTBDfHrbFTBDrbxHSfHrbFTBDrbxHSFTBDfHrbFTBDrbxHS61fHrbFTBDrbxHSFTBDfHrbFTBDrbxHSfHrbFTBDrbxHSFTBDfHrbFTBDSrbxHS62fHFTBDCC