1=150xHBDxHxHxHxHBD442xHBDxHxHBDBDxHLTFT3CCBDxHSxHBDxHS4xHxHSxHBDLTxHSS5xHBDxHSxHBDxHS6xHxHSxHBDLTxHSS7xHBDxHSxHBDxHS8xHxHSxHBDLTxHSS9xHBDxHSxHBDxHS10xHxHSxHBDLTxHSS11xHBDxHSxHBDxHS12xHxHSxHBDLTxHSS13xHBDxHSxHBDxHS14xHxHSxHBDLTxHSS15xHBDxHSxHBDxHS16xHxHSxHBDLTxHSS17xHBDxHSxHBDxHS18xHxHSxHBDLTxHSS19xHBDxHSxHBDxHS20xHxHSxHBDLTxHSS21xHBDxHSxHBDxHS22xHxHSxHBDLTxHSS23CCBDcCSoHBDoHSBD24oHBDcCSoHBDBDoHSBD25CCBDcCSoHBDoHSBD26oHBDcCSoHBDBDoHSBD27xHBDxHSxHBDxHS28xHxHSxHBDLTxHSS29xHBDxHSxHBDxHS30xHxHSxHBDLTxHSS31xHBDxHSxHBDxHS32xHxHSxHBDLTxHSS33xHBDxHSxHBDxHS34xHxHSxHBDLTxHSS35xHBDxHSxHBDxHS36xHxHSxHBDLTxHSS37xHBDxHSxHBDxHS38xHxHSxHBDLTxHSS39xHBDxHSxHBDxHS40xHxHSxHBDLTxHSS41xHBDxHSxHBDxHS42xHxHSxHBDLTxHSS