1Intro=13544234HTLT5Riff 1SCBDxHxHSxHxHBDxHxHSHTLT6xHBDxHxHSxHxHBDxHxHSHTLT7xHBDxHxHSxHxHBDxHxHSHTLT8xHBDxHxHSxHxHBDxHSSSHTBDLTBD9SCBDxHxHSxHxHBDxHxHSHTLT10xHBDxHxHSxHxHBDxHxHSHTLT11xHBDxHxHSxHxHBDxHxHSHTLT12xHBDxHxHSxHxHBDxHSSSxHBDxHSSS13SCBDxHxHSxHxHBDxHxHSHTLT14xHBDxHxHSxHxHBDxHxHSHTLT15xHBDxHxHSxHxHBDxHxHSHTLT16xHBDxHxHSxHxHBDxHSSSHTBDLTBD17SCBDxHxHSxHxHBDxHxHSHTLT18xHBDxHxHSxHxHBDxHxHSHTLT19xHBDxHxHSxHxHBDxHxHSHTLT20xHBDxHxHSxHxHBDxHSSSxHBDxHSSS21SCBDxHxHSxHxHBDxHxHSHTLT22xHBDxHxHSxHxHBDxHxHSHTLT23xHBDxHxHSxHxHBDxHxHSHTLT24xHBDxHxHSxHxHBDxHSSSxHHTBDxHLTBD25Riff 2=123262728BDS29xHBDxHSxHBDBDxHSxHBDxHSxHBDBDxHS30xHBDxHSxHBDBDxHSxHBDxHSxHBDBDxHS31xHBDxHSxHBDBDxHSxHBDxHSxHBDBDxHS32xHBDxHSxHBDBDxHSxHBDxHSxHBDHTBDLTBD33xHBDxHSxHBDBDxHSxHBDxHSxHBDBDxHS34xHBDxHSxHBDBDxHSxHBDxHSxHBDBDxHS35xHBDxHSxHBDBDxHSxHBDxHSxHBDBDxHS36xHBDxHSxHBDBDxHSxHBDxHSxHBDBDxHS37xHBDxHSxHBDBDxHSxHBDxHSxHBDBDxHS38xHBDxHSxHBDBDxHSxHBDxHSxHBDBDxHS39xHBDxHSxHBDBDxHSxHBDxHSxHBDBDxHS40xHBDxHSxHSBDSBDxHSSSBDSBDLTSLTSLTBDHTBDHTHT41RefrãoxHBDxHSxHBDBDxHSxHBDxHSxHBDBDxHS42xHBDxHSxHBDBDxHSxHBDxHSxHBDBDxHS43xHBDxHSxHBDBDxHSxHBDxHSxHBDBDxHS44xHBDxHSxHBDBDxHSxHBDxHSxHBDBDxHS45xHBDxHSxHBDBDxHSxHBDxHSxHBDBDxHS46xHBDxHSxHBDBDxHSxHBDxHSxHBDHTBDLTBD47SCBDSCSBDBDSCBDSCSBD48SCBDSCSBDBDSCBDSCSBD49Solo GuitarraxHBDxHSxHBDBDxHSxHBDxHSxHBDBDxHS50xHBDxHSxHBDBDxHSxHBDxHSxHBDHTBDLTBD51xHBDxHSxHBDBDxHSxHBDxHSxHBDBDxHS52xHBDxHSxHBDBDxHSxHBDxHSxHBDBDxHS53xHBDxHSxHBDBDxHSxHBDxHSxHBDBDxHS54xHBDxHSxHBDBDxHSxHBDxHSxHBDBDxHS55xHBDxHSxHBDBDxHSxHBDxHSxHBDBDxHS56xHBDxHSxHSBDSBDxHSxHSBDxHSxHSBDLTSBDHTSBDSCSBD57xHBDxHSxHBDBDxHSxHBDxHSxHBDBDxHS58Riff 2=125xHBDxHSxHBDBDxHSxHBDxHSxHBDBDxHS59xHBDxHSxHBDBDxHSxHBDxHSxHBDBDxHS60xHBDxHSxHBDBDxHSxHBDxHSxHBDBDxHS61xHBDxHSxHBDBDxHSxHBDxHSxHBDHTBDLTBD62xHBDxHSxHBDBDxHSxHBDxHSxHBDBDxHS63xHBDxHSxHBDBDxHSxHBDxHSxHBDBDxHS64xHBDxHSxHBDBDxHSxHBDxHSxHBDBDxHS65xHBDxHSxHBDBDxHSxHBDxHSxHBDBDxHS66xHBDxHSxHBDBDxHSxHBDxHSxHBDBDxHS67xHBDxHSxHBDBDxHSxHBDxHSxHBDBDxHS68xHBDxHSxHBDBDxHSxHBDxHSxHBDBDxHS69xHBDxHSxHSBDSBDxHSSSBDSBDLTSLTSLTBDHTBDHTHT70RefrãoxHBDxHSxHBDBDxHSxHBDxHSxHBDBDxHS71xHBDxHSxHBDBDxHSxHBDxHSxHBDBDxHS72xHBDxHSxHBDBDxHSxHBDxHSxHBDBDxHS73xHBDxHSxHBDBDxHSxHBDxHSxHBDBDxHS74xHBDxHSxHBDBDxHSxHBDxHSxHBDBDxHS75xHBDxHSxHBDBDxHSxHBDxHSxHBDHTBDLTBD76SCBDSCSBDBDSCBDSCSBD77SCBDSCSBDBDSCBDSCSBD78Solo Guitarra FinalxHBDxHSxHBDBDxHSxHBDxHSxHBDBDxHS79xHBDxHSxHBDBDxHSxHBDxHSxHBDHTBDLTBD80xHBDxHSxHBDBDxHSxHBDxHSxHBDBDxHS81xHBDxHSxHBDBDxHSxHBDxHSxHBDBDxHS82xHBDxHSxHBDBDxHSxHBDxHSxHBDBDxHS83xHBDxHSxHBDBDxHSxHBDxHSxHBDBDxHS84xHBDxHSxHBDBDxHSxHBDxHSxHBDBDxHS85xHBDxHSxHBDBDxHSxHBDxHSxHBDBDxHS86FinalSCBDSCSBDBDSCBDSCSBD87SCSBD8889