1Intro=7044234SSSMTLT5xHBDxHxHSxHBDxHBDxHxHSxHxH6xHBDxHBDxHSxHxHBDxHxHBDxHSxHxH7xHBDxHxHSxHxHBDxHBDxHxHSxHxH8xHBDxHxHSxHxHBDxHBDxHBDxHSxHoH9VersexHBDxHxHSxHxHBDxHBDxHxHSxHxH10xHBDxHxHSxHxHBDxHBDxHBDxHSxHxH11xHBDxHxHSxHxHBDxHBDxHxHSxHxH12xHBDxHxHSxHxHBDxHBDBDSCSSC13CCBDxHxHSxHxHBDxHBDxHxHSxHxH14xHBDxHxHSxHxHBDxHBDxHBDxHSxHxH15xHBDxHxHSxHxHBDxHBDxHxHSxHxH16xHBDxHxHSxHBDBDxHBDoHBDSBDoH17Chorus CCBDRCBDRCSRCBDRCBDrbBDRCSrbCCBD18CCBDRCBDRCSRCBDRCBDRCBDRCSBDrboHBD19CCBDRCBDRCSRCBDRCBDrbBDRCSrbCC20CCBDRCBDRCSRCoHBDRCSRCBDSCCBDBD21CCBDRCBDRCSRCoHBDRCBDrbBDRCSrbCCBD22CCBDRCBDRCSRCBDRCBDRCBDRCSRCCCBD23CCBDRCBDRCSRCoHBDRCBDrbBDRCSrbCCBD24CCBDRCBDRCSRCoHBDRCSRCBDSCCBDBD25CCBDRCBDRCSRCoHBDRCBDRCBDRCSRCCCBD26CCBDRCBDRCSRCoHBDRCBDRCBDRCSBDLTMTLT27CCBDRCBDRCSRCoHBDRCBDrbBDRCSrbCCBD28CCBDRCBDRCSRCoHBDRCSRCBDSRCRCrb29InterludexHBDxHxHSxHxHBDxHBDxHxHSxHxH30xHBDxHxHSxHxHBDxHBDxHBDxHSxHxH31xHBDxHxHSxHxHBDxHBDxHxHSxHxH32xHBDxHxHSxHxHBDxHBDxHBDxHSxHoH33VerseCCBDxHxHSxHxHBDxHBDxHxHSxHxH34xHBDxHxHSxHxHBDxHBDxHBDxHSxHxH35xHBDxHxHSxHxHBDxHBDxHxHSxHxH36xHBDxHxHSxHxHBDxHBDBDSCSSC37CCBDxHxHSxHxHBDxHBDxHxHSxHxH38xHBDxHxHSxHxHBDxHBDxHBDxHSxHoH39xHBDxHxHSxHxHBDxHBDxHxHSxHxH40xHBDxHxHSxHxHBDoHBDoHBDSBDoH41ChorusCCBDRCBDRCSRCBDRCBDrbBDRCSrbCCBD42CCBDRCBDRCSRCBDRCBDRCBDRCSBDrboHBD43CCBDRCBDRCSRCBDRCBDrbBDRCSrbCC44CCBDRCBDRCSRCoHBDRCSRCBDSCCBDBD45CCBDRCBDRCSRCoHBDRCBDrbBDRCSrbCCBD46CCBDRCBDRCSRCBDRCBDRCBDRCSRCCCBD47CCBDRCBDRCSRCoHBDRCBDrbBDRCSrbCCBD48CCBDRCBDRCSRCoHBDRCSRCBDSCCBDBD49CCBDRCBDRCSRCoHBDRCBDRCBDRCSRCCCBD50CCBDRCBDRCSRCoHBDRCBDRCBDRCSBDLTMTLT51CCBDRCBDRCSRCoHBDRCBDrbBDRCSrbCCBD52CCBDRCBDRCSRCBDRCSRCBDRCSBDSSLTLT53InterludeCCBDRCBDCCSRCoHBDRCBDrbBDRCSrbCCBD54CCBDRCBDRCSRCoHBDRCSRCBDSCCBDBD55CCBDRCBDRCSRCoHBDRCSRCBDSCCBDBD56CCBDRCBDRCSRCoHBDRCSRCBDRCSLTLTFTCCBD57BridgeCCBDRCBDRCSRCBDRCSCRCBDBDRCSRCCCBD58CCBDRCBDRCSRCoHBDRCSRCBDSCCBD59CCBDRCBDRCSRCoHBDRCSRCBDSCCBD60CCBDRCBDRCSRCoHBDRCSRCBDRCSBDFTLTLT61cCBDRCBDCCSRCoHBDRCBDRCBDRCSRCCCBD62CCBDRCBDRCSRCoHBDRCSRCBDSCCBDBD63CCBDRCBDCCSRCoHBDRCBDrbBDSrbCC64CCBDRCBDRCSRCoHBDRCSRCBDSCCBDBD65ChorusCCBDRCBDRCSRCBDRCBDrbBDRCSrbCCBD66CCBDRCBDRCSRCBDRCBDRCBDRCSBDrboHBD67CCBDRCBDRCSRCBDRCBDrbBDRCSrbCC68CCBDRCBDRCSRCoHBDRCSRCBDSCCBDBD69CCBDRCBDRCSRCoHBDRCBDrbBDRCSrbCCBD70CCBDRCBDRCSRCBDRCBDRCBDRCSRCCCBD71CCBDRCBDRCSRCoHBDRCBDrbBDRCSrbCCBD72CCBDRCBDRCSRCoHBDRCSRCBDSCCBDBD73CCBDRCBDRCSRCoHBDRCBDRCBDRCSRCCCBD74CCBDRCBDRCSRCoHBDRCBDRCBDRCSBDLTMTLT75CCBDRCBDRCSRCoHBDRCBDrbBDRCSrbCCBD76Chorus w/ soloCCBDRCBDRCSRCBDRCSMTMTMTMTLTLTLTLTFTFT77CCBDRCBDRCSRCoHBDRCBDRCBDRCSRCCCBD78CCBDRCBDRCSRCoHBDRCSRCBDSCCBD79CCBDRCBDRCSRCoHBDRCSRCBDCCSCCBD80CCBDRCBDRCSRCBDSSBDSBDBDSCCBD81CCBDRCBDRCSRCoHBDRCSRCBDRCSBDRCCCBD82CCBDRCBDRCSRCoHBDRCSRCBDRCSBDRCCCBD83CCBDRCBDBDRCSRCoHBDRCSRCBDRCSBDRCCCBD84CCBDRCBDRCSRCBDSSLTLTSSLTLTSSLTLTSSLTLT85CCBDRCBDRCSRCoHBDRCBDRCBDRCSBDRCCCBD86CCBDRCBDRCSRCoHBDRCBDRCBDRCSBDRCCCBD87CCBDRCBDRCSRCoHBDRCBDRCBDRCSBDRCCCBD88CCBDRCBDRCSRCoHBDRCBDRCBDRCSBDRCCCBD89OutroCCBDRCBDRCSRCoHBDRCBDRCBDRCSBDRCCCBD90CCBDRCBDRCSRCoHBDRCBDRCBDRCSBDRCCCBD91CCBDRCBDRCSRCoHBDRCBDRCBDRCSBDRCCCBD92CCBDRCBDRCSRCoHBDRCBDRCBDRCSBDRCCCBD93CCBDRCBDRCSRCoHBDRCBDRCBDRCSBDRCCCBD94CCBDRCBDRCSRCoHBDRCBDRCBDRCSBDRCCCBD95CCBDRCBDRCSRCoHBDRCBDRCBDRCSBDRCCCBD96CCBDRCBDRCSRCoHBDRCBDRCBDRCSBDRCCCBD97CCBDRCBDRCSRCoHBDRCBDRCBDRCSBDRCCCBD98CCBDRCBDRCSRCoHBDRCBDRCBDRCSBDRCCCBD