eBGDAE1Intro=1034423424425226Verse 1=90244272289244222102442112212132442221415161718Chorus2220XXXX22202220XXXX22202220XXXX22202220XXXX192220XXXX22202220XXXX22202220XXXX22202220XXXX200212402124XXXXX0212402124XXXXX0212402124XXXXX0212402124XXXXX2100124XXXXX0012400124XXXXX0012400124XXXXX00124XXXXX2222202XXXXX2220222202XXXXX2220222202XXXXX2220222202XXXXX2322202XXXXX2220222202XXXXX2220222202XXXXX22202XXXXX2400114XXXXX0011400114XXXXX0011400114XXXXX0011400114XXXXX2500114XXXXX0011400114XXXXX0011400114XXXXX0011400114XXXXX262220XXXX22202220XXXX22202220XXXX22202220XXXX272220XXXX22202220XXXX22202220XXXX22202220XXXX280212402124XXXXX0212402124XXXXX0212402124XXXXX0212402124XXXXX2900124XXXXX0012400124XXXXX0012400124XXXXX00124XXXXX302220XXXX22202220XXXX22202220XXXX22202220XXXX3100124XXXXX0012400124XXXXX0012400124XXXXX00124XXXXX32222402XXXXXX222402222402XXXXXX222402222402XXXXXX222402222402XXXXXX33222402XXXXXX222402222402XXXXXX222402222402XXXXXX222402XXXXXX34Verse 223402XXXXX2340223402XXXXX2340223402XXXXX23402XXXXX3523402XXXXX2340223402XXXXX2340223402XXXXX23402XXXXX3602124XXXXX0212402124XXXXX0212402124XXXXX02124XXXXX3702124XXXXX0212402124XXXXX0212402124XXXXX02124XXXXX3823402XXXXX2340223402XXXXX2340223402XXXXX23402XXXXX3923402XXXXX2340223402XXXXX2340223402XXXXX23402XXXXX4012134XXXXX1213412134XXXXX1213412134XXXXX1213441422443Chorus2220XXXX22202220XXXX22202220XXXX22202220XXXX44442220XXXX22202220XXXX22202220XXXX22202220XXXX450212402124XXXXX0212402124XXXXX0212402124XXXXX0212402124XXXXX4600124XXXXX0012400124XXXXX0012400124XXXXX00124XXXXX4722202XXXXX2220222202XXXXX2220222202XXXXX2220222202XXXXX4822202XXXXX2220222202XXXXX2220222202XXXXX22202XXXXX4900114XXXXX0011400114XXXXX0011400114XXXXX0011400114XXXXX5000114XXXXX0011400114XXXXX0011400114XXXXX0011400114XXXXX512220XXXX22202220XXXX22202220XXXX22202220XXXX522220XXXX22202220XXXX22202220XXXX22202220XXXX530212402124XXXXX0212402124XXXXX0212402124XXXXX0212402124XXXXX5400124XXXXX0012400124XXXXX0012400124XXXXX00124XXXXX552220XXXX22202220XXXX22202220XXXX22202220XXXX5600124XXXXX0012400124XXXXX0012400124XXXXX00124XXXXX57222402XXXXXX222402222402XXXXXX222402222402XXXXXX222402222402XXXXXX5859Outro6061626322240264Change tuning (R)