1Intro=1344423456789Verse 1ShShSSShShSS10ShShSSShSSShSS11ShShSSShShSS12ShShSSShSSShSS13ShShSSShShSS14ShShSSShSSShSS15ShShSSShShSS16ShShSSShSSShSS17ShShSSShShSS18ShShSSShSSShSS19ShShSSShShSS20ShShSSShSSShSS21ShShSSShShSS22ShShSSShSSShSS23ShShSSShShSS24ShShSSShSSShSS25Chorus 1ShShSSShSSSSSh26ShShSSShSSSSSh27ShShSSShSSSSSh28ShShSSShSSShSS29ShShSSShSSSSSh30ShShSSShSSSSSh31ShShSSShSSSSSh32ShShSSShSSShSS33ShShSSShSSSSSh34ShShSSShSSSSSh35ShShSSShSSSSSh36ShShSSShSSShSS37ShShSSShSSSSSh38ShShSSShSSSSSh39ShShSSShSSSSSh40ShShShSh41Interlude 1ShShSSShShSS42ShShSSShSSShSS43ShShSSShShSS44ShShSSShSSShSS45ShShSSShShSS46ShShSSShSSShSS47ShShSSShShSS48ShShSSShSSShSS49Verse 2ShShSSShShSS50ShShSSShSSShSS51ShShSSShShSS52ShShSSShSSShSS53ShShSSShShSS54ShShSSShSSShSS55ShShSSShShSS56ShShSSShSSShSS57ShShSSShShSS58ShShSSShSSShSS59ShShSSShShSS60ShShSSShSSShSS61ShShSSShShSS62ShShSSShSSShSS63ShShSSShShSS64ShShSSShSSShSS65Chorus 2ShShSSShSSSSSh66ShShSSShSSSSSh67ShShSSShSSSSSh68ShShSSShSSSSSh69ShShSSShSSSSSh70ShShSSShSSSSSh71ShShSSShSSSSSh72ShShSSShSSShSS73ShShSSShShSS74ShShSSShSSShSS75ShShSSShSSSSSh76ShShSSShSSSSShSS77ShShSSShShSS78ShShSSShSSShSS79ShShSSShSSSSSh80ShSSShSSShSSShSS818283848586878889Verse 3ShShSSShSSSSSh90ShShSSShSSShSS91ShShSSShSSSSSh92ShShSSShSSShSS93ShShSSShSSSSSh94ShShSSShSSShSS95ShShSSShSSSSSh96ShShSSShSSShSS97ShShSSShShSS98ShShSSShSSShSS99ShShSSShShSS100ShShSSShSSShSS101ShShSSShShSS102ShShSSShSSShSS103ShShSSShShSS104ShShSSShSSShSS105Chorus 3ShShSSShSSSSSh106ShShSSShSSSSSh107ShShSSShSSSSSh108ShShSSShSSShSS109ShShSSShSSSSSh110ShShSSShSSSSSh111ShShSSShSSSSSh112ShShSSShSSShSS113ShShSSShSSSSSh114ShShSSShShSS115ShShSSShSSSSSh116ShShSSShSSShSS117ShShSSShSSSSSh118ShShSSShSSSSShSS119ShShSSShShSS120ShShSSShSSShSS121Outro122123124125126127128