eBGDAElet ringlet ringlet ring1Intro=1000570707705705700XXXXXX32054044let ringHarm.let ringlet ringlet ringlet ring2320032032333225555530570707705705700XX320540320let ringlet ringHarm.P. M.let ringlet ringlet ring4032032XXXXXX3332221212770050570707705705700XXXXXX320540let ringHarm.let ringlet ring6320032032333225555570570707705705700XX320540320Harm.P. M.let ringlet ringlet ring8032032XXXXXX3332221212770091st, 2nd Verses0570707705705700XXXXXX320540let ringHarm.let ringlet ringlet ring103200320323332255555110570707705705700XXXXXX320540let ringHarm.let ringlet ringlet ring123200320323332255555130570707705705700XXXXXX320540let ringHarm.let ringlet ringlet ring143200320323332255555150570707705705700XXXXXX320540let ring160320032032333222XX3417Pre-Chorus23202320XXXX586586586586586XXXXXX4418253253253253253253253253253253253253XXXXXX19232023202320XXXXXXXX586586586586586586XXXXXXX20253253253253253253253253253253253253XXXXXX2123202320XXXX586586586586586XXXXXX22253253253253253253253253253253253253XXXXXX23232023202320XXXXXXXX586586586586586586XXXXXXX24253253253253253253253253253253253253XXXXXX25Chorus330X270X750X52670X720X260X52770X720X260X55028331331331XXXXXXXX91010891010891010891010891010829XXXXXXXX70X770X750X53070X720X260X53170X720X260X55032331331XXXXXXXX91010891010891010891010891010891010891010891010891010854let ringlet ringlet ringlet ringHarm.330570707705705700XXXXXX32054044343200320323332255555let ringlet ringlet ringlet ringlet ringlet ringHarm.P. M.3510570707705705700XX32054032036032032XXXXXX33322212127700let ringlet ringlet ringlet ring3720570707705705700XX320540320380320032032333222XX3439Pre-Chorus23202320XXXX586586586586586XXXXXX4440253253253253253253253253253253253253XXXXXX41232023202320XXXXXXXX586586586586586586XXXXXXX42253253253253253253253253253253253253XXXXXX4323202320XXXX586586586586586XXXXXX44253253253253253253253253253253253253XXXXXX45232023202320XXXXXXXX586586586586586586XXXXXXX46253253253253253253253253253253253253XXXXXX47Chorus330X270X750X54870X720X260X54970X720X260X55050331331331XXXXXXXX91010891010891010891010891010851XXXXXXXX70X770X750X55270X720X260X55370X720X260X560X5XXXXXXXXXXXXlet ringlet ringlet ring54rit.331331XXXXXXXX9101089101089101089101089101085455a tempo0570707705705700XX325444let ring56(fermata)320
Shift pitch (R)