1=87142Intro443456=98789SLFTHFTHFTSS10Verse 1CCBDxHxHSxHxHBDxHBDxHSxHBD11xHBDxHxHSxHxHxHBDxHSxHBD12xHBDxHxHSxHxHBDxHBDxHSxHBD13xHBDxHxHSxHxHBDoHBDxHSxHBD14xHBDxHxHSxHxHBDxHBDxHSxHBD15xHBDxHxHSxHxHxHBDxHSxHBD16xHBDxHxHSxHSSSMTMTMTLTLT17Verse 2CCBDxHxHSxHxHBDxHBDxHSxHBD18xHBDxHxHSxHxHxHBDxHSxHBD19xHBDxHxHSxHxHBDxHBDxHSxHBD20xHBDxHxHSxHxHBDxHBDxHSxHBD21xHBDxHxHSxHxHBDxHBDxHSxHBD22xHBDxHxHSxHxHxHBDxHSxHBD23CCBD24CCBD25ChorusCCBDxHxHSxHxHBDxHBDxHSxHBD26xHBDxHxHSxHxHBDxHBDxHSxHBD27xHBDxHxHSxHxHBDxHBDxHSxHBD28xHBDxHBDxHSxHxHBDxHBDxHSxHBD29CCBDxHxHSxHxHBDxHBDxHSxHBD30xHBDxHxHSxHxHxHBDxHSxHBD31xHBDxHxHSxHxHBDxHBDxHSxHBD32xHBDxHxHSxHxHBDxHBDxHSxHBD33xHBDxHxHSxHxHBDxHBDxHSxHBD34xHBDxHxHSxHxHBDxHBDxHSxHBD35xHBDxHxHSxHBDCCBD36BridgeCCBDxHBDHCxHSxHBDxHxHBDHCxHSxH37xHBDxHBDHCxHSxHBDxHxHBDHCxHSxH38xHBDxHBDHCxHSxHBDxHxHBDHCxHSxH39xHBDxHBDHCxHSxHBDxHxHBDHCxHSxH40xHBDxHBDHCxHSxHBDxHxHBDHCxHSxH41xHBDxHBDHCxHSxHBDxHxHBDHCxHSxH42xHBDxHBDHCxHSxHBDxHxHBDHCxHSxH43Verse 3CCBDxHxHSxHxHBDxHBDxHSxHBD44xHBDxHxHSxHxHxHBDxHSxHBD45xHBDxHxHSxHxHBDxHBDxHSxHBD46xHBDxHxHSxHxHBDxHBDxHSxHBD47SCxHBDxHxHSxHxHBDxHBDxHSxHBD48xHBDxHBDxHSxHBDxHxHBDxHSxHBD49xHBDxHxHSxHSSSMTMTMTLTLT50Verse 4CCBDxHxHSxHxHBDxHBDxHSxHBD51xHBDxHxHSxHxHxHBDxHSxHBD52xHBDxHxHSxHxHBDxHBDxHSxHBD53xHBDxHxHSxHxHBDxHBDxHSxHBD54SCxHBDxHxHSxHxHBDxHBDxHSxHBD55xHBDxHxHSxHxHxHBDxHSxHBD56CCBD57CCBD58ChorusCCBDxHxHSxHxHBDxHBDxHSxHBD59xHBDxHxHSxHxHBDoHBDxHSxHBD60xHBDxHxHSxHxHBDxHBDxHSxHBD61xHBDxHBDxHSxHBDxHBDoHBDxHSxHBD62CCBDxHxHSxHxHBDxHBDxHSxHBD63xHBDxHxHSxHxHxHBDxHSxHBD64xHBDxHxHSxHxHBDxHBDxHSxHBD65xHBDxHxHSxHxHBDoHBDxHSxHBD66CCxHBDxHxHSxHxHBDxHBDxHSxHBD67xHBDxHxHSxHxHBDxHBDxHSxHBD68xHBDxHxHSxHBDCCBD69ChorusCCBDxHxHSxHxHBDxHBDxHSxHBD70xHBDxHxHSxHxHBDoHBDxHSxHBD71xHBDxHxHSxHxHBDxHBDxHSxHBD72xHBDxHBDxHSxHBDxHBDoHBDxHSxHBD73CCBDxHxHSxHxHBDxHBDxHSxHBD74xHBDxHxHSxHxHxHBDxHSxHBD75xHBDxHxHSxHxHBDxHBDxHSxHBD76xHBDxHxHSxHxHBDoHBDxHSxHBD77CCxHBDxHxHSxHxHBDxHBDxHSxHBD78xHBDxHxHSxHxHBDxHBDxHSxHBD79xHBDxHxHSxHBDCCBD80CodaCCBDxHBDHCxHSxHBDxHoHBDHCxHSxH81xHBDxHBDHCxHSxHBDxHoHBDHCxHSxH82xHBDxHBDHCxHSxHBDxHoHBDHCxHSxH83xHBDxHBDHCxHSxHBDxHoHBDHCxHSxH84xHBDxHBDHCxHSxHBDxHoHBDHCxHSxH85xHBDxHBDHCxHSxHBDxHoHBDHCxHSxH86xHBDxHBDHCxHSxHBDxHoHBDHCxHSxH87xHBDxHBDHCxHSxHBDxHoHBDHCxHSxH88xHBDxHBDHCxHSxHBDxHoHBDHCxHSxH89xHBDxHBDHCxHSxHBDxHoHBDHCxHSxH90xHBDxHBDHCxHSxHBDxHoHBDHCxHSxH91xHBDxHBDHCxHSxHBDxHoHBDHCxHSxH92xHBDxHBDHCxHSxHBDxHoHBDHCxHSxH93xHBDxHBDHCxHSxHBDxHoHBDHCxHSxH94xHBDxHBDHCxHSxHBDxHoHBDHCxHSxH95xHBDxHBDHCxHSxHBDxHoHBDHCxHSxH96xHBDxHBDHCxHSxHBDxHoHBDHCxHSxH97xHBDxHBDHCxHSxHBDxHoHBDHCxHSxH98xHBDxHBDHCxHSxHBDxHoHBDHCxHSxH99xHBDxHBDHCxHSxHBDxHoHBDHCxHSxH100xHBDxHBDHCxHSxHBDxHoHBDHCxHSxH101xHBDxHBDHCxHSxHBDxHoHBDHCxHSxH102xHBDxHBDHCxHSxHBDxHoHBDHCxHSxH103xHBDxHBDHCxHSxHBDxHoHBDHCxHSxH104xHBDxHBDHCxHSxHBDxHoHBDHCxHSxH105xHBDxHBDHCxHSxHBDxHoHBDHCxHSxH106xHBDxHBDHCxHSxHBDxHoHBDHCxHSxH107xHBDxHBDHCxHSxHBDxHoHBDHCxHSxH108xHBDxHBDHCxHSxHBDxHoHBDHCxHSxH109xHBDxHBDHCxHSxHBDxHoHBDHCxHSxH