eBGDAE1Intro=86C#4446664XXXXXXXA#m66666886XXXXXXX442Fm11111331XXXXXXXG#44445664Etc .........XXXXXXX3664446664XXXXXXX66666886XXXXXXX411111331XXXXXXX44445664XXXXXXX5Couplet 1664446664XXXXXXX66666886XXXXXXX611111331XXXXXXX44445664XXXXXXX7664446664XXXXXXX66666886XXXXXXX811111331XXXXXXX44445664XXXXXXX9Refrain 1C#4446664XXXXXXXA#m66666886XXXXXXX10Fm11111331XXXXXXXG#44445664XXXXXXX11664446664XXXXXXX66666886XXXXXXX1211111331XXXXXXX44445664XXXXXXX13664446664XXXXXXX66666886XXXXXXX1411111331XXXXXXX44445664XXXXXXX15664446664XXXXXXX66666886XXXXXXX1611111331XXXXXXX44445664XXXXXXX17664446664XXXXXXX66666886XXXXXXX1811111331XXXXXXX44445664XXXXXXX19C#4446664XXXXXXXA#m66666886XXXXXXX20Fm11111331XXXXXXXG#44445664XXXXXXX21Couplet 2C#4446664XXXXXXXA#m66666886XXXXXXX22Fm11111331XXXXXXXG#44445664XXXXXXX23664446664XXXXXXX66666886XXXXXXX2411111331XXXXXXX44445664XXXXXXX25Refrain 2C#4446664XXXXXXXA#m66666886XXXXXXX26Fm11111331XXXXXXXG#44445664XXXXXXX27664446664XXXXXXX66666886XXXXXXX2811111331XXXXXXX44445664XXXXXXX29664446664XXXXXXX66666886XXXXXXX3011111331XXXXXXX44445664XXXXXXX31664446664XXXXXXX66666886XXXXXXX3211111331XXXXXXX44445664XXXXXXX33664446664XXXXXXX66666886XXXXXXX3411111331XXXXXXX44445664XXXXXXX35BreakF#22223442XXXXXXX22223442XXXXXXX36A#66667886XXXXXXXG#44445664XXXXXXX37F#22223442XXXXXXX22223442XXXXXXX38A#66667886XXXXXXXG#44445664XXXXXXX39C#4446664XXXXXXXA#m66666886XXXXXXX40Fm11111331XXXXXXXG#44445664XXXXXXX41664446664XXXXXXX66666886XXXXXXX4211111331XXXXXXX44445664XXXXXXX43Couplet Finale664446664XXXXXXX66666886XXXXXXX4411111331XXXXXXX44445664XXXXXXX45664446664XXXXXXX66666886XXXXXXX4611111331XXXXXXX44445664XXXXXXX474666Change tuning (R)