You'll need a Plus subscription and a desktop browser to print this page
https://www.songsterr.com/a/wa/plus
eBGDAE1Intro=170001220442345001200120012XXXX60012XXXX00127001200120012XXXX80012XXXX00129001200120012XXXX100012XXXX001211001200120012XXXX12Verse 10012XXXX0012Wellit'sa13strangeoldgameyou14learnitslow.15001200120012XXXX160012XXXX001217Onestepfor-wardandit's18backtogo.19001200120012XXXX200012XXXX0012You're21stan-dingonthethro-ttleyou're22stan-dingonthebrakes23001200120012XXXX240012XXXX001225inthegroove'tilyou26makeamis-take.27RefrainSome-timesyouarethe28wind-shield,29some-timesyouarethe30bug.31Some-timesitall32comesto-ge-therba-by,33some-timesyouarea34foolinlove.35Some-timesyouarethe36Lou-is-vil-leslu-ggerba-by,37some-timesyouarethe38ball.39Some-timesitall40comesto-ge-therba-by,41some-timesyou'regoingto42loseitall.43Bridge001200120012XXXX440012XXXX001245001200120012XXXX460012XXXX001247001200120012XXXX480012XXXX001249001200120012XXXX50Verse 20222XXXX2444You51gotta knowha-ppyyou52gotta knowglad,53001200120012XXXX540012XXXX0012be-causeyou're55gonnaknowlone-lyandyou're56gon-naknowbad.57001200120012XXXX580012XXXX0012Andwhenyou're59rip-pin'andari-din'andyou're60co-mingonstrong61001200120012XXXX620012XXXX0012youstarta63slip-pin'andasli-din'andthen64itallgoeswrongbe-cause65RefrainSome-timesyouarethe66wind-shield,67some-timesyouarethe68bug.69Some-timesitall70comesto-ge-therba-by,71some-timesyouarea72foolinlove.73Some-timesyouarethe74Lou-is-vil-leslu-ggerba-by,75some-timesyouarethe76ball.77Some-timesitall78comesto-ge-therba-by,79some-timesyou'regoingto80loseitall.81Bridge001200120012XXXX820012XXXX001283001200120012XXXX840012XXXX001285001200120012XXXX860012XXXX001287001200120012XXXX880222XXXX244489001200120012XXXX900012XXXX001291001200120012XXXX920012XXXX001293001200120012XXXX940012XXXX001295001200120012XXXX96Verse 30222XXXX2444Day97yougottheglo-ry,then98yougotnone.99100Day101you'readia-mondandthen102you'reastone.103104Eve105ry-thingcanchangeinthe106blinkofaneye.107108Soletthe109goodtimesrollbe-forewe110saygood-bye.111RefrainSome-timesyouarethe112wind-shield,113some-timesyouarethe114bug.115Some-timesitall116comesto-ge-therba-by,117some-timesyouarea118foolinlove.119Some-timesyouarethe120Lou-is-vil-leslu-ggerba-by,121some-timesyouarethe122ball.123Some-timesitall124comesto-ge-therba-by,125some-timesyou'regoingto126loseitall.127RefrainSome-timesyouarethe128wind-shield,129some-timesyouarethe130bug.131Some-timesitall132comesto-ge-therba-by,133some-timesyouarea134foolinlove.135Some-timesyouarethe136Lou-is-vil-leslu-ggerba-by,137some-timesyouarethe138ball.139Some-timesitall140comesto-ge-therba-by,141some-timesyou'regoingto142loseitall.143Solo144145146147148149150You’rethe151bug.152153154155156157158159Outro001200120012XXXX1600012XXXX0012161001200120012XXXX1620012XXXX0012163001200120012XXXX1640012XXXX0012165001200120012XXXX1660222XXXX2444167001200120012XXXX1680012XXXX0012169001200120012XXXX1700012XXXX0012171001200120012XXXX1720012XXXX0012173001200120012XXXX1740222XXXX2444175001200120012XXXX1760012XXXX0012177001200120012XXXX1780012XXXX0012179001200120012XXXX1800012XXXX0012181001200120012XXXX1820222XXXX2444You’rethe183bug.0012
Change tuning (R)
Get Plus