1=150BDCC1xHBDxHSxHBDxHxHBDSxHxH442BDxHxHBDxHSxHBDxHxHBDSxHxH3BDCC2xHBDxHSxHBDxHxHBDSxHxH4BDxHxHBDxHSxHBDxHxHBDSxHxH5BDCC1xHBDxHSxHBDxHxHBDSxHxH6BDxHxHBDxHSxHBDxHxHBDSxHxH7BDCC2xHBDxHSxHBDxHxHBDSxHxH8BDxHxHBDxHSxHBDxHxHBDSxHxH9BDCC1xHxHSxHBDxHxHxHSxH10BDxHxHxHSxHBDxHxHxHSxH11BDCC2xHxHSxHBDxHxHxHSxH12BDxHxHxHSxHBDxHxHxHSxH13BDCC1xHxHSxHBDxHxHxHSxH14BDxHxHxHSxHBDxHxHxHSxH15BDCC2xHxHSxHBDxHxHxHSxH16BDxHxHxHSxHBDxHxHxHSxH