eBGDAE1=120Bèo0442dạtG03trôi...0trôi3chốn..0xa13xôiG/B32Em0ơi3anh...0vẫn34đợiD/F#32Bèo...0dạt05mâyEm00trôi2chim0ca2tang0tính36tìnhC03cá...2lội0Ngẫm0một2tin07trông,D05hai4tin08dợi,G33ba3bốn...0tin19chờ,D/F#32Sao0chẳng010thấyEm00đâu2020311G032002012D054013C2300214G030015Bm70200216Em0022020317C032018D050010219G0300120021Một022mình03trăng...0treo3suốt..0đêm123thâu32Em0ơi3trăng...0đã324ngã32Ngang...0đầu025Thương00nhớ2ai0sương2rơi0đêm326sắp03tận2trăng...0tàn0Cành2tre027đưa05trước4ngõ,028làn33gió3la0đà,129Em32vẫn...0mong030chờ,00Sao2chẳng0thấy2đâu03310320020320540332300234030035020023600220203370320380500102390300140041Ngày042ngày03ra...0trông3chốn..0xa143xôi32Em0ơi3anh...0vẫn344đợi32mỏi...0mòn045Ra00trông2sao0xa2tang0tính346tình032cá...00vờn2047Người05đi4xa048có,33nhớ30149nhớ32ai0050ngồi...00trông2cánh,0chim2trời0sao351chẳngMỏi03thấymòn20đêm...0đâuthâu2suốt..05205năm4canh05323Em0ơi0254anh...030vẫn055đợi02mỏi...00mòn25600Thương2nhớ20ai2chim0ơi357xin03nhắn2hộ058đôi...05lời0Người0đi1xa0có,259nhớ030nhớ0ai160ngồi...061trông062cánh,03chim0trời3sao0chẳng163thấy32đâu030364320065002020366032002067054068333016932007000202037103200207205407323002740300750200276002202037703207805001027903001800
Shift pitch (R)