eBGDAE1=8444234567891011775775XXXXXXXXX442442XXXXXX2full12664664XXXXXXXXX775775XXXXXX5full13775775XXXXXXXXX442442XXXXXX2full14664664XXXXXXXXX775775XXXXXX77577515775164421766418775197752044221664227752344224775XX259797979742424242426426646464647575757575XX279797979742424242426428646464647575757575XX299797979742424242426430646464647575757575XX319797979742424242426432646464647575757575XX3377534442356643677537775384423966440775417754244243664447754577546442476644877549775775XXXXXXXXX442442XXXXXX2full50664664XXXXXXXXX775775XXXXXX5full51775775XXXXXXXXX442442XXXXXX2full52664664XXXXXXXXX775775XXXXXX77577553775544425566456775577755844259664607756144262775XX63775XXXXXXXXXXXXXXX553553XXXXXXXXXXXX55355377564775XXXXXXXXXXXXXXX553553XXXXXXXXXXXX55355377565775XXXXXXXXXXXXXXX553553XXXXXXXXXXXX55355377566775XXXXXXXXXXXXXXX553553XXXXXXXXXXXX55355377567775XXXXXXXXXXXXXXX553553XXXXXXXXXXXX55355377568775XXXXXXXXXXXXXXX553553XXXXXXXXXXXX55355377569775XXXXXXXXXXXXXXX553553XXXXXXXXXXXX55355377570775glide…XXX…down719797979742424242426472646464647575757575XX739797979742424242426474646464647575757575XX759797979742424242426476646464647575757575XX779797979742424242426478646464647575757575XX7977580442816648277583775844428566486775877758844289664907759177592442936649477595775775XXXXXXXXX442442XXXXXX2full96664664XXXXXXXXX775775XXXXXX5full97775775XXXXXXXXX442442XXXXXX2full98664664XXXXXXXXX775775XXXXXX775775