1Вступ=83xHBDoHxHxHSxHxHBDxHBDxHSxHxHBDxHxHSxHxHBDxHBDxHSxH442xHBDoHxHxHSxHxHBDxHBDxHSxHxHBDxHxHSxHxHBDxHBDxHSxH3xHBDoHxHxHSxHxHBDxHBDxHSxHxHBDxHxHSxHxHBDxHBDxHSxH4xHBDoHxHxHSxHxHBDxHBDxHSxHxHBDxHxHSxHxHBDxHBDxHSxH5КуплетxHBDoHxHxHSxHxHBDxHBDxHSxHxHBDxHxHSxHxHBDxHBDxHSxH6xHBDoHxHxHSxHxHBDxHBDxHSxHxHBDxHxHSxHxHBDxHBDxHSxH7xHBDoHxHxHSxHxHBDxHBDxHSxHxHBDxHxHSxHxHBDxHBDxHSxH8xHBDoHxHxHSxHxHBDxHBDxHSxHxHBDxHxHSxHxHBDxHBDxHSxH9xHBDoHxHxHSxHxHBDxHBDxHSxHxHBDxHxHSxHxHBDxHBDxHSxH10xHBDoHxHxHSxHxHBDxHBDxHSxHxHBDxHxHSxHxHBDxHBDxHSxH11xHBDoHxHxHSxHxHBDxHBDxHSxHxHBDxHxHSxHxHBDxHBDxHSxH12xHBDoHxHxHSxHxHBDxHBDxHSxHxHBDxHxHSxHxHBDxHBDxHSxH13xHBDoHxHxHSxHxHBDxHBDxHSxHxHBDxHxHSxHxHBDxHBDxHSxH14xHBDoHxHxHSxHxHBDxHBDxHSxHxHBDxHxHSxHxHBDxHBDxHSxH15xHBDoHxHxHSxHxHBDxHBDxHSxHxHBDxHxHSxHxHBDxHBDxHSxH16xHBDoHxHxHSxHxHBDxHBDxHSxHxHBDxHxHSxHxHBDxHBDxHSxH17xHBDoHxHxHSxHxHBDxHBDxHSxHxHBDxHxHSxHxHBDxHBDxHSxH18xHBDoHxHxHSxHxHBDxHBDxHSxHxHBDxHxHSxHxHBDxHBDxHSxH19xHBDoHxHxHSxHxHBDxHBDxHSxHxHBDxHxHSxHxHBDxHBDxHSxH20xHBDoHxHxHSxHxHBDxHBDxHSxHxHBDxHxHSxHxHBDxHBDxHSxHS21ПрипевxHBDoHxHxHSxHxHBDxHBDxHSxHxHBDxHxHSxHxHBDxHBDxHSxH22xHBDoHxHxHSxHxHBDxHBDxHSxHxHBDxHxHSxHxHBDxHBDxHSxH23xHBDoHxHxHSxHxHBDxHBDxHSxHxHBDxHxHSxHxHBDxHBDxHSxH24xHBDoHxHxHSxHxHBDxHBDxHSxHxHBDxHxHSxHxHBDxHBDxHSxH25xHBDoHxHxHSxHxHBDxHBDxHSxHxHBDxHxHSxHxHBDxHBDxHSxH26xHBDoHxHxHSxHxHBDxHBDxHSxHxHBDxHxHSxHxHBDxHBDxHSxH27xHBDoHxHxHSxHxHBDxHBDxHSxHxHBDxHxHSxHxHBDxHBDxHSxH28xHBDoHxHxHSxHxHBDxHBDxHSxHxHBDxHxHSxHxHBDxHBDxHSxH29xHBDoHxHxHSxHxHBDxHBDxHSxHxHBDxHxHSxHxHBDxHBDxHSxH30xHBDoHxHxHSxHxHBDxHBDxHSxHxHBDxHxHSxHxHBDxHBDxHSxH31xHBDoHxHxHSxHxHBDxHBDxHSxH2432xHBDoHxHxHSxHxHBDxHBDxHSxHxHBDxHxHSxHxHBDxHBDxHSxH4433xHBDoHxHxHSxHxHBDxHBDxHSxHxHS342435ВступлениеxHBDoHxHxHSxHxHBDxHBDxHSxHxHBDxHxHSxHxHBDxHBDxHSxH4436xHBDoHxHxHSxHxHBDxHBDxHSxHxHBDxHxHSxHxHBDxHBDxHSxH37xHBDoHxHxHSxHxHBDxHBDxHSxHxHBDxHxHSxHxHBDxHBDxHSxH38xHBDoHxHxHSxHxHBDxHBDxHSxHxHBDxHxHSxHxHBDxHBDxHSxH39Куплет 2xHBDoHxHxHSxHxHBDxHBDxHSxHxHBDxHxHSxHxHBDxHBDxHSxH40xHBDoHxHxHSxHxHBDxHBDxHSxHxHBDxHxHSxHxHBDxHBDxHSxH41xHBDoHxHxHSxHxHBDxHBDxHSxHxHBDxHxHSxHxHBDxHBDxHSxH42xHBDoHxHxHSxHxHBDxHBDxHSxHxHBDxHxHSxHxHBDxHBDxHSxH43xHBDoHxHxHSxHxHBDxHBDxHSxHxHBDxHxHSxHxHBDxHBDxHSxH44xHBDoHxHxHSxHxHBDxHBDxHSxHxHBDxHxHSxHxHBDxHBDxHSxH45xHBDoHxHxHSxHxHBDxHBDxHSxHxHBDxHxHSxHxHBDxHBDxHSxH46xHBDoHxHxHSxHxHBDxHBDxHSxHxHBDxHxHSxHxHBDxHBDxHSxH47xHBDoHxHxHSxHxHBDxHBDxHSxHxHBDxHxHSxHxHBDxHBDxHSxH48xHBDoHxHxHSxHxHBDxHBDxHSxHxHBDxHxHSxHxHBDxHBDxHSxH49xHBDoHxHxHSxHxHBDxHBDxHSxHxHBDxHxHSxHxHBDxHBDxHSxH50xHBDoHxHxHSxHxHBDxHBDxHSxHxHBDxHxHSxHxHBDxHBDxHSxH51xHBDoHxHxHSxHxHBDxHBDxHSxHxHBDxHxHSxHxHBDxHBDxHSxH52xHBDoHxHxHSxHxHBDxHBDxHSxHxHBDxHxHSxHxHBDxHBDxHSxH53xHBDoHxHxHSxHxHBDxHBDxHSxHxHBDxHxHSxHxHBDxHBDxHSxH54xHBDoHxHxHSxHxHBDxHBDxHSxHxHBDxHxHSxHxHBDxHBDxHSxHS55ПрипевxHBDoHxHxHSxHxHBDxHBDxHSxHxHBDxHxHSxHxHBDxHBDxHSxH56xHBDoHxHxHSxHxHBDxHBDxHSxHxHBDxHxHSxHxHBDxHBDxHSxH57xHBDoHxHxHSxHxHBDxHBDxHSxHxHBDxHxHSxHxHBDxHBDxHSxH58xHBDoHxHxHSxHxHBDxHBDxHSxHxHBDxHxHSxHxHBDxHBDxHSxH59xHBDoHxHxHSxHxHBDxHBDxHSxHxHBDxHxHSxHxHBDxHBDxHSxH60xHBDoHxHxHSxHxHBDxHBDxHSxHxHBDxHxHSxHxHBDxHBDxHSxH61xHBDoHxHxHSxHxHBDxHBDxHSxHxHBDxHxHSxHxHBDxHBDxHSxH62xHBDoHxHxHSxHxHBDxHBDxHSxHxHBDxHxHSxHxHBDxHBDxHSxH63xHBDoHxHxHSxHxHBDxHBDxHSxHxHBDxHxHSxHxHBDxHBDxHSxH64xHBDoHxHxHSxHxHBDxHBDxHSxHxHBDxHxHSxHxHBDxHBDxHSxH65xHBDoHxHxHSxHxHBDxHBDxHSxH2466xHBDoHxHxHSxHxHBDxHBDxHSxHxHBDxHxHSxHxHBDxHBDxHSxH4467xHBDoHxHxHSxHxHBDxHBDxHSxHxHS68S2469xHBDoHxHxHSxHxHBDxHBDxHSxHxHBDxHxHSxHxHBDxHBDxHSxH4470xHBDoHxHxHSxHxHBDxHBDxHSxHxHBDxHxHSxHxHBDxHBDxHSxHS71СолоxHBDoHxHxHSxHxHBDxHBDxHSxHxHBDxHxHSxHxHBDxHBDxHSxH72xHBDoHxHxHSxHxHBDxHBDxHSxHxHBDxHxHSxHxHBDxHBDxHSxH73xHBDoHxHxHSxHxHBDxHBDxHSxHxHBDxHxHSxHxHBDxHBDxHSxH74xHBDoHxHxHSxHxHBDxHBDxHSxHxHBDxHxHSxHxHBDxHBDxHSxH75xHBDoHxHxHSxHxHBDxHBDxHSxHxHBDxHxHSxHxHBDxHBDxHSxH76xHBDoHxHxHSxHxHBDxHBDxHSxHxHBDxHxHSxHxHBDxHBDxHSxH77xHBDoHxHxHSxHxHBDxHBDxHSxHxHBDxHxHSxHxHBDxHBDxHSxH78xHBDoHxHxHSxHxHBDxHBDxHSxHxHBDxHxHSxHxHBDxHBDxHSxH79xHBDoHxHxHSxHxHBDxHBDxHSxHxHBDxHxHSxHxHBDxHBDxHSxH80ПрипевxHBDoHxHxHSxHxHBDxHBDxHSxHxHBDxHxHSxHxHBDxHBDxHSxH81xHBDoHxHxHSxHxHBDxHBDxHSxHxHBDxHxHSxHxHBDxHBDxHSxH82xHBDoHxHxHSxHxHBDxHBDxHSxHxHBDxHxHSxHxHBDxHBDxHSxH83xHBDoHxHxHSxHxHBDxHBDxHSxHxHBDxHxHSxHxHBDxHBDxHSxH84xHBDoHxHxHSxHxHBDxHBDxHSxHxHBDxHxHSxHxHBDxHBDxHSxH85xHBDoHxHxHSxHxHBDxHBDxHSxHxHBDxHxHSxHxHBDxHBDxHSxH86xHBDoHxHxHSxHxHBDxHBDxHSxHxHBDxHxHSxHxHBDxHBDxHSxH87xHBDoHxHxHSxHxHBDxHBDxHSxHxHBDxHxHSxHxHBDxHBDxHSxH88xHBDoHxHxHSxHxHBDxHBDxHSxHxHBDxHxHSxHxHBDxHBDxHSxH89xHBDoHxHxHSxHxHBDxHBDxHSxHxHBDxHxHSxHxHBDxHBDxHSxH90xHBDoHxHxHSxHxHBDxHBDxHSxH2491xHBDoHxHxHSxHxHBDxHBDxHSxHxHBDxHxHSxHxHBDxHBDxHSxH4492xHBDoHxHxHSxHxHBDxHBDxHSxHxHBDxHxHSxHxHBDxHBDxHSxH93xHBDoHxHxHSxHxHBDxHBDxHSxH2494xHBDoHxHxHSxHxHBDxHBDxHSxHxHBDxHxHSxHxHBDxHBDxHSxH4495xHBDoHxHxHSxHxHBDxHBDxHSxHxHBDxHxHSxHxHBDxHBDxHSxH96xHBDoHxHxHSxHxHBDxHBDxHSxH2497xHBDoH44