13 =120SSBD442CC1BDSxHBDxHBDxH3xHBDxHSoHxHxHBDxHSoHxH4xHBDSoHBDxHSoHBD5xHBDSoH246BDxHBDSoHBDBDSSBD447BDxHSoHBDSSSS38CC1BDoHBDSoHBDoHCC2BDBDSoHBD9CC1BDoHBDSoHBDoHCC2BDBDSoHBD10CC1BDoHBDSoHBDoHCC2BDBDSoHBD11oHCC1BDBDSoHBDBDCC2RCoHBDSoHBDS12SBDBDSoH13BDSoHBDxHBDSoHBD